Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Ερευνητικά Εργαστήρια

Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας: Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

Διευθυντής: καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου

ΦΕΚ Ίδρυσης: Π.Δ.306/4-11-2002 / ΦΕΚ 269 Α΄/24-11-02

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +302310995660 - Email: niktheod@civil.auth.gr

 • Το Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στα αντικείμενα:

  1. Βιώσιμη Ανάπτυξη Υδατικών Συστημάτων(Επιφανειακών και υπογείων): Διερεύνηση, συστήματα εκμετάλλευσης και διαχείριση των φυσικών υδατικών πόρων. Μελέτη και διαχείριση παράκτιων περιοχών, τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων, προστασία και αποκατάσταση υδατικών συστημάτων. Διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών, μελέτη κλιματικής αλλαγής και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Αφαλάτωση, επανάχρηση και λοιπές μέθοδοι ενίσχυσης των φυσικών υδατικών πόρων. Τεχνικά, οικονομικά και νομικά θέματα που αφορούν τα παραπάνω και αντίστοιχες μελέτες.
  2. Υδραυλική και Υδρολογική Ανάλυση και Προσομοίωση: Υδραυλική φυσικών ροών (υπογείων και επιφανειακών), μεταφορά-διασπορά ρύπων σε υδροφορείς και ποτάμια, τεχνική υδρολογία, στοχαστική υδρολογία, μετρήσεις και υδροπληροφοριακά συστήματα.
  3. Ολοκληρωμένη Υδατική Πολιτική: Διαχείριση της ζήτησης του νερού, οικονομική αποτίμηση και βελτιστοποίηση της εκμετάλευσης των υδατικών πόρων, κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού, διαχείριση διακρατικών υδρολογικών λεκανών.
  4. Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων: Συστήματα ήπιων μορφών ενέργειας, εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας.
 • Περιαματική συσκευή τύπου Hele-Shaw

  Διάταξη Augmented Reality SandBox

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Νικόλαος Θεοδοσίου

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης

ΔΕΠ

Μαργαρίτης Βαφειάδης

ΔΕΠ

Ιωάννης Μυλόπουλος

ΔΕΠ

Ελπίδα Κολοκυθά

ΔΕΠ

Ζήσης Μάλλιος

ΔΕΠ

Ελένη Φωτοπούλου

ΕΔΙΠ

Αφροδίτη Παπαγεωργίου

ΕΤΕΠ