Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τομέας: Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Διευθυντής: Ιωάννης Μπαρμπούτης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 116/1975 τεύχος Α