Εργαστήριο Φυσικής Χημείας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας

Διευθυντής: Δήμητρα Σαζού

ΦΕΚ Ίδρυσης: -

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310997813 - Email: sazou@chem.auth.gr

  • Ηλεκτροχημεία
  • Θερμοδυναμική και κινητική ηλεκτροδιακών δράσεων. Μελέτη της ηλεκτροχημικής διπλοστιβάδας. Μελέτη μηχανισμών ηλεκτροδιακών δράσεων
  • Φασματοηλεκτροχημεία
  • Ηλεκτροκατάλυση. Παρασκευή, χαρακτηρισμός και δραστικότητα ηλεκτροκαταλυτών
  • Ημιαγωγοί. Φωτοηλεκτροκατάλυση. Φωτοκατάλυση. Παρασκευή, χαρακτηρισμός και φωτοηλεκτροχημικές ιδιότητες/δραστικότητα ημιαγωγών και φωτοηλεκτροκαταλυτών
  • Ηλεκτροαναλυτικές τεχνικές και υλικά
  • Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες
  • Βιοηλεκτροχημεία
  • Διάβρωση και παθητικοποίηση μετάλλων. Ηλεκτροαπόθεση και επιμεταλλώσεις
  • Ηλεκτροσύνθεση. Ηλεκτρολυτικές διεργασίες. Ηλεκτρόλυση
  • Φαινόμενο μη φαρανταϊκής ηλεκτροχημικής τροποποίησης καταλυτικής ενεργότητας
  • Ηλεκτροχημικά ενεργειακά συστήματα (κυψέλες καυσίμου-fuel cells, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά και φωτοηλεκτροχημικά στοιχεία)
  • Ηλεκτροχημική μηχανική
  • Περιβαλλοντική ηλεκτροχημεία, Προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης
  • Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές δράσεις
 • Το Εργαστήριο διαθέτει πληθώρα ηλεκτροχημικών συστημάτων:

  • 4 πλήρη ηλεκτροχημικά συστήματα ποτεντιοστατών Autolab, το 1 εφοδιασμένο με EIS
  • 2 πλήρη ηλεκτροχημικά συστήματα ποτεντιοστατών Radiometer, εφοδιασμένα με EIS
  • 1 πλήρες ηλεκτροχημικό σύστημα ποτεντιοστάτη BAS, εφοδιασμένο με σύστημα μέτρησης χωρητικοτήτων
  • 3 ηλεκτροχημικά συστήματα ποτεντιοστατών Μetrohm
  • 10 ποτεντιοστάτες ιδιοκατασκευασμένοι
  • 3 συστήματα ηλεκτροδίων περιστρεφόμενου δίσκου (RDE)
  • 2 συστήματα Ηλεκτροχημικού Ζυγού Κρυστάλλου Χαλαζία (EQCM)
  • Δεκάδες ηλεκτρόδια και μικροηλεκτρόδια
  • Θάλαμος ελεγχόμενων συνθηκών (glovebox) με άζωτο και ξηρό αέρα για την παρασκευή ευαίσθητων υλικών
  • Περιστροφικοί επικαλυπτήρες (spin-coaters) για υγρή απόθεση λεπτών υμενίων και κατασκευή ηλεκτροδίων, ηλεκτροχημικών αισθητήρων κλπ.
  • Επεξεργαστής UV-ozone για καθαρισμό-απολέπιση οργανικών ακαθαρσιών στερεών υποστρωμάτων
  • Όλη η απαραίτητη υποδομή για διδασκαλία και έρευνα στο πεδίο της φωτοηλεκτροχημείας και ετερογενούς φωτοκατάλυσης.
  • Αναλυτής Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC Analyser)

  Επιπλέον, Μικροσκοπικός, Αναλυτικός και Φασματοσκοπικός εξοπλισμός αιχμής, είτε ανήκει στο Εργαστήριο είτε υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτόν:

  • Oπτικό Μικροσκόπιο Σκοτεινού και Φωτεινού Πεδίου (Optical Microscope, OM)
  • Μικροσκόπιο Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscope, ΑFM)
  • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM)
  • Ηλεκτροχημικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electrochemical Microscope, SECM)
  • Φασματόμετρο Μάζας σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-ΜS)
  • Αέριοι Χρωματογράφοι (GC) με διάφορους ανιχνευτές (GC-FID, TCD, FPD)
  • Φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους υγρών και στερεών δειγμάτων (Ultraviolet-Visible Spectroscopy, UV-Vis)
  • Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων-Χ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)
  • Φασματοσκοπία Ηλεκτρονίων Auger (Auger Electron Spectroscopy, AES)
  • Περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ (Χ-Ray Diffractοmeter, XRD )
 • Μετρήσεις-πειράματα AFM/STM (https://sites.google.com/site/afmchemauth/our-company)

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αντώνιος Αβρανάς

ΔΕΠ

Αχιλέας Παπουτσής

ΔΕΠ

Αδριανή Παππά-Λουίζη

ΔΕΠ

Ιωάννης Πούλιος

ΔΕΠ

Δήμητρα Σαζού

ΔΕΠ

Σωτήριος Σωτηρόπουλος

ΔΕΠ

Ιωάννης Ζιώγας

ΔΕΠ

Δημήτριος Τσιπλακίδης

ΔΕΠ

Δημήτριος Γαβριήλ

ΔΕΠ

Θωμάς Στεργιόπουλος

ΔΕΠ

Παναγιώτης Νικήτας

ΔΕΠ

Αθανάσιος Κούρας

ΕΔΙΠ

Ευαγγελία Μανώλη

ΕΔΙΠ