Ψυχολογικό Εργαστήριο Ερευνητικά Εργαστήρια

Ψυχολογικό Εργαστήριο

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Ψυχολογίας

Διευθυντής: Ελβίρα Μασούρα

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β. Δ/μα αριθμός 55/13.2.1937

 • Αντικείμενο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας είναι η καλλιέργεια της ψυχολογικής έρευνας καθώς και η διδασκαλία και άσκηση των φοιτητών στη μέτρηση ψυχολογικών φαινομένων.

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Μελέτη γνωστικών λειτουργιών και μεθόδων εκτίμησής τους.
  • Μελέτη των ηλικιωμένων (υγιών και με προβλήματα στις γνωστικές λειτουργίες).
  • Μελέτη της ανάπτυξης (γνωστικής, συναισθηματικής, ψυχοκοινωνικής) στους ανθρώπους.
  • Μελέτη διαδικασιών μάθησης.
 • Το Ψυχολογικό Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (λειτουργεί νησίδα) και με πολλά λογισμικά και ψυχομετρικές δοκιμασίες, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των φοιτητών, στην άσκησή τους σε ψυχολογικά πειράματα και στη διεξαγωγή ερευνών.

  Εργαστήριο Τομέα Εξελικτικής & Σχολικής Ψυχολογίας
  Από το 2006 δημιουργήθηκε μέσα στο Εργαστήριο Ψυχολογίας ένας χώρος παρατήρησης της αλληλεπίδρασης παιδιών και γονέων.

  Μουσείο Οργάνων Ψυχολογίας
  Λειτουργεί στον προθάλαμο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, δηλαδή στον χώρο 414.

  • Το Εργαστήριο Ψυχολογίας υποστηρίζει τα «εργαστήρια» των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων του Τομέα Γνωστικής και Πειραματικής Ψυχολογίας, πλην των εργαστηρίων των μαθημάτων νευροψυχολογίας.
  • Υποστηρίζει, επίσης, τα «εργαστηριακά μαθήματα κι εφαρμογές» των μαθημάτων Οργανωτικής Ψυχολογίας.
  • Επιπλέον, στο Εργαστήριο Ψυχολογίας διεξάγεται η διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρονται από τις κατευθύνσεις Γνωστικής – Πειραματικής Ψυχολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας.
  • Σε ερευνητικό επίπεδο, διεξάγεται ή/και υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Ψυχολογίας η έρευνα στη Γνωστική – Πειραματική Ψυχολογία, στην Εξελικτική – Σχολική Ψυχολογία και στην Οργανωτική – Κοινωνική Ψυχολογία.
Λέξεις-Κλειδιά: