Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Φαρμακευτικής

Τομέας: Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Διευθυντής: Νικολακάκης Ιωάννης

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ Β’ 73, 24-2-1983 / ΦΕΚ 3287/τ.Β'/6-8-2020

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 997635 - Email: yannikos@pharm.auth.gr

 • Το ερευνητικό αντεικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

  • Τη φαρμακευτική πράξη και νομοθεσία.
  • Τη θεώρηση  από φυσική-φαρμακευτική άποψη φαρμακευτικών ουσιών και σκευασμάτων.
  • Το σχεδιασμό, μορφοποίηση, τεχνολογίατων πρώτων υλών και ουσιών σε σκευάσματα και καλλυντικά προϊόντα (ημιβιομηχανική και βιομηχανική κλίμακα).
  • Την εκτίμηση της ποιότητας φαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων φυτικής προέλευσης, σκευασμάτων και ουσιών, με εφαρμογή μεθόδων ελέγχου (φυσικοχημικών, τεχνολογικών, μικροβιολογικών, in vivo, κλπ).
  • Τη βιοφαρμακευτική τεχνολογία των σκευασμάτων και οι παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα κατά την in vivo εφαρμογή τους.
  • Τη τεχνολογική μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την παραλαβή, επεξεργασία, έλεγχο φυσικών προϊόντων και των συστατικών τους.

  Το εκπαιδευτικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες επιστημονικές γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

 • Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με συσκευές και όργανα που εξυπηρετούν το ερευνητικό του αντικείμενο.

  • Εξοπλισμός για ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων

  1. Δισκιοποιητική μηχανή με δυνατότητα καταγραφής του προφίλ δισκιοποίησης.

  2. Συσκευή ξήρανσης διά ψεκασμού (Spray drier).

  3. Θερμοεξωθητής κατακόρυφου προσανατολισμού (Hot melt extruder).

  4. Μύλος υγρής άλεσης με σφαιρίδια και μύλος ενέργειας ρευστού (Micro- & Nano- Mill).

  5. Εξωθητή και σφαιροποιητή για τη παρασκευή pellets.

  6. Συσκευές επικάλυψης (ρεοαιωρούμενου στρώματος και περιστρεφόμενου τυμπάνου).

  • Συσκευές για το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό

  1. Μέγεθος και σχήμα σωματιδίων (μικροσκοπία, αναλυτική κοσκίνηση, σιφώνιο Andreassen, Nanosizer, Spray-tec),

  2. Θερμικές αναλύσεις (DSC, TGA, μικροσκοπία θερμαινόμενης πλάκας).

  3. Πορωσιμετρία υδραργύρου και ρόφηση αζώτου.

  4. Συσκευές εφελκυσμού και προσδιορισμού ευθρυπτότητας.

  5. USP Apparatus I - IV

  6. Ιξωδομετρία, ζ-δυναμικό, μελέτες διαπερατότητας (κύτταρα Franz) κλπ.

  • Φασματοσκοπικές μέθοδοι χαρακτηρισμού

  1. Φασματοσκοπία FTIR με δυνατότητα προσαρμογής ATR ανακλαστήρα.

  2. Φασματοσκοπία Raman.

  3. Φασματοσκοπία υπεριώδους - ορατού (UV - Vis).

  4. Φθορισμομετρία

 • Το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που έχουν άμεση σχέση με το ερευνητικό αντικείμενο του, όπως:

  • Προμορφοποίηση, σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων.
  • Τεχνολογική μελέτη και αξιολόγηση σκευασμάτων και ουσιών.
  • Τεχνολογικός και φυσικοχημικός έλεγχος και αξιολόγηση (σταθερότητα, ρυθμός διάλυσης, καταθρυμματισμός, μέγεθος σωματιδίων, διαδερμική διάχυση κλπ) σκευασμάτων και ουσιών.
  • Μικροβιολογικός έλεγχος σκευασμάτων και ουσιών.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κυριάκος Καχριμάνης

ΔΕΠ

Παναγιώτης Μπαρμπαλέξης

ΔΕΠ

Ιωάννης Νικολακάκης

ΔΕΠ

Αθανασία Παναγοπούλου - Καπλάνη

ΔΕΠ

Δημήτριος Φατούρος

ΔΕΠ