Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Φαρμακευτικής

Τομέας: Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Διευθυντής: Αικατερίνη Μαρκοπούλου

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ Α' 175/01-09-1997

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 997665 - Email: amarkopo@pharm.auth.gr

 • Τα μέλη του Εργαστηρίου διδάσκουν τα μαθήματα Φαρμακευτική Ανάλυση Ι, Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση, Βιομηχανική Φαρμακευτική, Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής.

  Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου εστιάζονται κυρίως στην:

  • Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων που αφορούν τον προσδιορισμό προσμίξεων, παραπροϊόντων, εναντιομερών, γενοτοξικών προσμίξεων κτλ σε φαρμακευτικά δραστικές ενώσεις (APIs) και σκευάσματα (final products)
  • Ανάλυση φαρμακευτικών ενώσεων και μεταβολιτών τους σε βιολογικά δείγματα με διαχωριστικές τεχνικές
  • Μελέτη και ταυτοποίηση των προϊόντων διάσπασης φαρμακευτικών ενώσεων μετά από εξαναγκασμένη αποικοδόμηση (forced degradation)
  • Μελέτη σταθερότητας φαρμακευτικών ενώσεων (stability testing) σε διάφορα σκευάσματα
  • Μελέτη διαλυτοποίησης στερεών φαρμακευτικών σκευασμάτων (Dissolution)
  • Μελέτη της φαρμακο-ομοιότητας ενώσεων (drug-likeness)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυπαραμετρικών διαχωριστικών συστημάτων για τη μελέτη μηχανισμού συγκράτησης φαρμακευτικών ουσιών με χρωματογραφία υγρού
 • Ο βασικός εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

  • Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού διπλής δέσμης (UV-Vis)
  • Φασματοφωτόμετρο εγγύς υπερύθρου (ΝIR)
  • Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου (FT-IR)
  • Φθορισμόμετρο
  • Σύστημα χρωματογραφίας υγρού (HPLC) με φασματοφωτομετρικό ανιχνευτή υπεριώδους-ορατού (PDA), ανιχνευτή σκέδασης φωτός μετά από εξάτμιση (ELSD), φθορισμομετρικό και ηλεκτροχημικό ανιχνευτή
  • Σύστημα χρωματογραφίας υγρού (HPLC) με ανιχνευτή φασματομετρία μάζας (MS) με ηλεκτροψεκασμό (ESI)
  • Συστήματα τεχνικών προκατεργασίας (εκχύλιση στερεάς φάσης, σύστημα εξάτμισης διαλυτών, κτλ)
 • Το εργαστήριο είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους όπως:

  • Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων
  • Ανάλυση φαρμακευτικών ενώσεων και μεταβολιτών σε βιολογικά δείγματα
  • Έλεγχος ποιότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων
  • Μελέτη σταθερότητας και αποικοδόμησης φαρμακευτικών ενώσεων

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κωνσταντίνος Ζαχαρής

ΔΕΠ

Ιωάννης Κουντουρέλλης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Μαρία Κούσκουρα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Αικατερίνη Μαρκοπούλου

ΔΕΠ