ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Τομέας: Φιλοσοφίας

Διευθυντής: Θεόδωρος Πενολίδης, Καθηγητής Φιλοσοφίας

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1263 Β΄/4.09.2003

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310.99.7564 - Email: thepenol@edlit.auth.gr

  • Μελέτη και έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Μεθοδολογίας και φιλοσοφικής Θεωρίας των κοινωνικών Επιστημών, της Αρχαίας, Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφίας της Επιστήμης, της Αισθητικής, της Φιλοσοφίας της Παιδείας, της Φιλοσοφίας του Δικαίου και της Πολιτικής Φιλοσοφίας.
  • Ηλεκτρονικός υπολογιστής
  • Εκτυπωτικό-φωτοτυπικό πολυμηχάνημα laser
  • Τηλέφωνο/φαξ
  • Σαρωτής εγγράφων και βιβλίων υψηλής ταχύτητας
  • Το Εργαστήριο Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Μεθοδολογίας και φιλοσοφικής Θεωρίας των κοινωνικών Επιστημών, της Αρχαίας, Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφίας της Επιστήμης, της Αισθητικής, της Φιλοσοφίας της Παιδείας, της Φιλοσοφίας του Δικαίου, της Πολιτικής Φιλοσοφίας και όλων των επιμέρους θεματικών ενοτήτων αυτών με σκοπό μέσω της φιλοσοφικής εμβάθυνσης της μεθοδολογίας και της θεωρίας, να προσφέρει στην πρόοδο της Φιλοσοφίας και των Κοινωνικών Επιστημών και στη συμβολή τους στο κοινωνικό σύνολο, τον πολιτισμό και την παραγωγή.
  • Το Εργαστήριο Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών πρόκειται να οργανώσει, στην επόμενη τριετία, Συνέδρια, Ημερίδες και Επιστημονικές Διαλέξεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται επίσης να αναπτύξει περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες του με την Έδρα και τις Ακαδημαϊκές Ερευνητικές Μονάδες που αναφέρονται παρακάτω:
  • Με την Έδρα Φιλοσοφίας της Παιδείας του καθηγητή Krassimir Stojanov, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.

  http://www.ku.de/ppf/paedagogik/systpaed/personen/prof-stojanov/

  • Με το Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM), Ecole Normale Supérieure de Lyon.

  http://ihrim.ens-lyon.fr

  • Με το Groupe de Recherches Spinozistes (GRS), Ecole Normale Supérieure de Lyon.

  http://cerphi.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique10

  • Το Εργαστήριο Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών σχεδιάζει εξάλλου την έκδοση ετήσιου Φιλοσοφικού Περιοδικού, στο οποίο θα φιλοξενούνται πρωτότυπες εργασίες και μελέτες σχετικές με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Θεόδωρος Πενολίδης

ΔΕΠ

Δημήτριος Αθανασάκης

ΔΕΠ

Κυριάκος Μπονίδης

ΔΕΠ