Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τομέας: Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας & Χαρτογραφίας

Διευθυντής: Καθηγητής Πέτρος Πατιάς

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ Α' 176-1962

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2310 996407 - Email: patias@auth.gr

 • Το εκπαιδευτικό προσωπικό του εργαστηρίου διδάσκει μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδων καθώς και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχει το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

  Επιπλέον συμμετέχει στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων του Διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος  του Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ.

  Το ερευνητικό ενδιαφέρον των μελών του Εργαστηρίων στο επιστημονικό πεδίο της Φωτογραμμετρίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων με ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε θέματα όπως:

  • Φωτογραμμετρική επεξεργασία αεροφωτογραφιών για την παραγωγή ψηφιακών χαρτογραφικών προϊόντων όπως Φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων, Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους και Ορθοφωτοχαρτών
  • Λήψεις επίγειων φωτογραφιών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με τη χρήση ειδικών φωτογραφικών μηχανών υψηλής ακρίβειας και ευκρίνειας
  • Μελέτη χρησιμοποίησης ερασιτεχνικών φωτογραφικών μηχανών σε λήψεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Φωτογραφικές λήψεις χαμηλού ύψους με τη χρήση συστήματος τηλεκατευθυνόμενου ελικοπτέρου
  • Ψηφιακές Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις μικρών αντικειμένων, Έργων Τέχνης, Αρχιτεκτονικών Μνημείων και συνόλων, Αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών
  • Εντοπισμός θαμμένων αρχαιοτήτων με τη βοήθεια ψηφιακής επεξεργασίας και ερμηνευτικής μελέτης εικόνων
  • Φωτογραμμετρική επεξεργασία ιστορικών αεροφωτογραφιών για την παραγωγή πληροφορίας και δεδομένων σε σχέση με την ιστορική και κοινωνικοπολιτική εξέλιξη του χώρου.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων για την προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Ανάπτυξη λογισμικών για την επίλυση ειδικών προβλημάτων Φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων
  • 3D αποτυπώσεις Αρχιτεκτονικών Μνημείων με χρήση Laser Scanner
  • Οπτικοποίηση και μοντελοποίηση μουσειακών συλλογών, σχεδιασμός, δημιουργία και αξιολόγηση εικονικών μουσείων σε μορφές ιστοτόπων ή διαδραστικών εφαρμογών σε info kiosks με τη βοήθεια Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας
  • Ανάπτυξη φωτογραμμετρικών μεθόδων και συστημάτων με εφαρμογή στην Ιατρική όπως:
    - Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων φωτογραμμετρικών μεθόδων για τη διάγνωση και παρακολούθηση της ιδιοπαθούς σκολίωσης.
   1. - Ανάπτυξη συστήματος για την παρακολούθηση και αποτύπωση της στοματικής κοιλότητας
   1. - Καταγραφή και μέτρηση αλλοιώσεων από δερματικές παθήσεις με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου με τη βοήθεια ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας

  Στο αντικείμενο της Τηλεπισκόπησης, το ερευνητικό ενδιαφέρον αφορά σε:

  • Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Δορυφορικών Εικόνων
  • Ατμοσφαιρική Διόρθωση Δορυφορικών Εικόνων
  • Χαρτογράφηση Χρήσεων Γης
  • Χαρτογράφηση Καμένων Εκτάσεων και Δημιουργία Χαρτών Επικινδυνότητας σε πυρκαγιά
  • Ταξινόμηση με την Αντικειμενοστραφή Τεχνική
  • Τεχνικές Εντοπισμού Μεταβολών
  • Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους και ορθοεικόνας με δορυφορικές στέρεο εικόνες και εκτίμηση της ακρίβειας
  • Ενημέρωση Τοπογραφικού Χάρτη με Δορυφορικές Εικόνες
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιοχών με δορυφορικές εικόνες.

  Η έρευνα βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα:

  • Sentinel, WorldView
  • MSS, TM και ETM+ των δορυφόρων Landsat-1,2,3,5 & 7
  • PAN (και στέρεο), XS, XSIR και HRS (στέρεο) των δορυφόρων SPOT-1,2,3,4 &5
  • IRS-1C του δορυφόρου IRS-1C
  • P & MS QuickBird του δορυφόρου QuickBird
  • P & MS και στέρεο εικόνα IKONOS-2 του δορυφόρου IKONOS-2
  • Kartosat-1 του δορυφόρου Kartosat-1 (παγχρωματικά στέρεο)
  • Hyperion (υπερ-φασματικά) του δορυφόρου EO-1
 • Το ΕΦΤ στεγάζεται στο ισόγειο της πτέρυγας Γ' της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στους χώρους του εργάζεται το προσωπικό και είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του.

  Διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή απαραίτητη για την υποστήριξη της έρευνας που διεξάγεται.

  Επιγραμματικά διαθέτει:

  • Εξοπλισμό συλλογής δεδομένων όπως αναλογικές Φωτογραμμετρικές μηχανές, ημι-μετρικές μηχανές, υψηλής ανάλυσης ψηφιακές μηχανές και video-cameras
  • 1 σύστημα mobile mapping (το μοναδικό στην Ελλάδα)
  • 4 Laser scanners
  • 3 UAVs
  • 7 Σταθμούς εργασίας Τηλεπισκόπησης και GIS
  • 2 Ψηφιακούς Φωτογραμμετρικούς σταθμούς
  • 2 Συστήματα Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας
  • Μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων λογισμικών όπως Φωτογραμμετρικά, Ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και Τηλεπισκόπησης, Σχεδιαστικά, GIS, Multimedia, κλπ
  • Υποστηρικτικά περιφερειακά συστήματα για συμπληρωματικές εργασίες

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Πέτρος Πατιάς

ΔΕΠ

Χρυσούλα Μπούτουρα

ΔΕΠ

Όλγα Γεωργούλα

ΔΕΠ

Αλεξάνδρα Κουσουλάκου

ΔΕΠ

Βασίλης Τσιούκας

ΔΕΠ

Φώτης Πατώνης

ΕΔΙΠ

Βασιλική Φραγκουλίδου

ΕΔΙΠ