Εργαστήριο Μαγνητισμού & Μαγνητικών Υλικών (ΕΜΜΥ-ΑΠΘ)

Εργαστήριο Μαγνητισμού & Μαγνητικών Υλικών (ΕΜΜΥ-ΑΠΘ) Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Μαγνητισμού & Μαγνητικών Υλικών (ΕΜΜΥ-ΑΠΘ)

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Φυσικής

Τομέας: Εφαρμογών Φυσικής & Φυσικής Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Γ. Ευθυμιάδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2112/Β/05-06-2019

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998065 - Email: kge@auth.gr

 • Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του ΕΜΜΥ-ΑΠΘ στρέφονται γύρω από τον μαγνητισμό και τις μαγνητικές ιδιότητες της ύλης, αλλά και το συγγενές πεδίου του ηλεκτρισμού.  Σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκονται τα μαθήματα «Γενική Φυσική ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός)», «Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων», «Ηλεκτρομαγνητισμός», «Μαγνητικά Υλικά & Εφαρμογές», «Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης - Εργαστήριο Μαγνητικών Μετρήσεων» στο Τμήμα Φυσικής και σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα «Νανοσύνθεση & Νανοδιεργασίες  - Νανομαγνητικά Υλικά», «Φυσικές Ιδιότητες Υλικών - Μαγνητικές Ιδιότητες», «Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Υλικών ΙΙ - Εργαστήριο Μαγνητικών Μετρήσεων», «Εργαστήρια Εκπαίδευσης στην Ερευνητική Μεθοδολογία» και «Μετρολογία» στο Διατμηματικό ΠΜΣ Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογία και στο ΠΜΣ Φυσική & Τεχνολογία Υλικών του Τμήματος Φυσικής.

  Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του ΕΜΜΥ-ΑΠΘ εντάσσονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Φυσικής & Τεχνολογίας Υλικών με έμφαση στον Μαγνητισμό και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων:

  • Μαγνητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης
  • Θεωρητική μελέτη και προσομοίωση της μαγνητικής συμπεριφοράς της ύλης
  • Μαγνητικά υλικά για εφαρμογές μονίμων μαγνητών
  • Μαγνητικές νανοδομές: σύνθεση, δομή, φυσικές ιδιότητες, τεχνολογική αξιοποίηση
  • Βιοϊατρικές εφαρμογές μαγνητικών νανοσωματιδίων - Μαγνητική Υπερθερμία για την αντιμετώπιση του καρκίνου
  • Ιοντικοί αγωγοί για εφαρμογές συσσωρευτών Li
 • Ο ερευνητικός εξοπλισμός του  ΕΜΜΥ-ΑΠΘ περιλαμβάνει:

  • Μαγνητόμετρο δονουμένου δείγματος (VSM)
  • Διάταξη Φασματοσκοπίας Moessbauer 57Co
  • Διάταξη Φασματοσκοπίας Σύνθετης Αντίστασης
  • Διάταξη Μαγνητικής Υπερθερμίας
  • Διατάξεις σύνθεσης και κατεργασίας υλικών (φούρνοι, ζυγος ακριβείας, σφαιρόμυλος, αντλίες κενού, πρέσα)
  • Μαγνητικός χαρακτηρισμός υλικών
  • Μετρήσεις μαγνητικών πεδίων

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης

ΔΕΠ

Μαυροειδής Αγγελακέρης

ΔΕΠ

Χαράλαμπος Σαραφίδης

ΔΕΠ

Ορέστης Καλογήρου

ΔΕΠ