Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας: Βιομηχανικής Διοίκησης

Διευθυντής: Καθ. Δημήτριος Βλάχος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ A 336 - 31.12.2002

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310995969 - Email: vlachos1@auth.gr

 • Ολιστική διεπιστημονική έρευνα για:
  • Διαχείριση Αλυσίδων Εφοδιασμού/Αντίστροφη Εφοδιαστική
  • Διαχείριση Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων
  • Διαχείριση Αποθεμάτων/Αποθηκών
  • Θαλάσσιες Μεταφορές/Διαχείριση Λιμένων
  • Χάραξη Δημόσιας Πολιτικής/Ρυθμιστικές Επεμβάσεις
  • Επισιτιστική και Διατροφική Ασφάλεια
  • Διαχείριση Κινδύνου Εφοδιαστικών Αλυσίδων.
  • Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων
  • Οργανωση Παραγωγής
  • Διαχείριση Αποθεμάτων/Αποθηκών
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Παραγωγής

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Δημήτριος Βλάχος

ΔΕΠ

Χαράλαμπος Πρινέας

ΕΤΕΠ