Εργαστήριο Τοπογραφίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Τοκμακίδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 1178/25.04.2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310996107 - Email: ktok@auth.gr

  • Σκοπός του Εργαστηρίου Τοπογραφίας, (LabTop), είναι η προώθηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας σε θέματα της Επιστημονικής και Ερευνητικής του περιοχής, δηλαδή οι κλασικές και οι σύγχρονες τοπογραφικές αποτυπώσεις, οι χαράξεις και ο έλεγχος κατασκευών, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών τοπογραφικών εργασιών, ο έλεγχος και η διακρίβωση τοπογραφικών οργάνων. Η εφαρμογή τίτλων ακινήτων και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών, η αποτύπωση τεχνικών έργων, (as build), και αρχιτεκτονικών κατασκευών και η αποτύπωση-τεκμηρίωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

    Οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο, τόσο σε θεωρητικό, αναλυτικό, υπολογιστικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο συμβάλλουν στην πρόοδο και στην εξέλιξη της επιστήμης. Συνακόλουθα, τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας του Εργαστηρίου διδάσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αποτελώντας σημαντικά εφόδια για τους νέους μηχανικούς.

    Επίσης καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών. Παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ειδικευμένων επιστημόνων και παλαιών πτυχιούχων στο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το εργαστήριο σε ότι αφορά τις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στον κλάδο.

  • Παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Τεύχος Α αριθμ. 53), σε ότι αφορά την βαθμονόμηση τοπογραφικών οργάνων, εκδίδοντας κατάλληλα πιστοποιητικά. Συντάσσει γνωμοδοτήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αναλαμβάνει συμβουλευτικές δραστηριότητες ή μελέτες σκοπιμότητας για την ικανοποίηση αναγκών της κοινωνίας.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κωνσταντίνος Τοκμακίδης

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Κατσάμπαλος

ΔΕΠ

Σπυρίδων Σπαταλάς

ΔΕΠ

Βασίλειος Τσιούκας

ΔΕΠ

Κίμων Παπαδημητρίου

ΕΔΙΠ

Αναστάσιος Φυλακτάκης

ΕΤΕΠ

Παναγιώτης Τοκμακίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Θεμιστοκλής Ρουστάνης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Πολύκαρπος Πολύζος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Αναστάσιος Κτίστης

Επιστημονικός Συνεργάτης