Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Ψυχολογίας

Τομέας: Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας

Διευθυντής: Μαίρη Κοσμίδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1495, 1/11/2005

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-997-631 - Email: kosmidis@psy.auth.gr

  • Εκπαίδευση-επιμόρφωση (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στη νευροψυχολογία, τη βιοψυχολογία και τη γνωστική νευροεπιστήμη
  • Έρευνα στη νευροψυχολογία, π.χ., νευρογνωστικά ελλείμματα σε νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές
  • Έρευνα στη βιοψυχολογία, π.χ., επιπτώσεις του στρες ή της διαβίωσης σε εμπλουτισμένα περιβάλλοντα στη συμπεριφορά και τον εγκέφαλο (νευροανατομικοί και νευροχημικοί δείκτες)
  • Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (κλινικά εργαστήρια και επιμορφωτικά σεμινάρια) στο πεδίο των νευροεπιστημών
  • Κλίμακες και ψυχομετρικές δοκιμασίες για νευροψυχολογική εκτίμηση και εκτίμηση προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες
  • Λογισμικό για καταγραφή ήχου, βαθμολόγηση δοκιμασιών κ.α.
  • Δοκιμασίες για τη μελέτη ποικίλων εκφάνσεων της συμπεριφοράς σε πειραματόζωα (επίμυες), όπως Barnes maze, Ανυψωμένος λαβύρινθος (Elevated Plus Maze), Δοκιμασία εξαναγκασμένης κολύμβησης (Forced Swimming Test), Δοκιμασία ανοικτού πεδίου (Open Field Test)
  • Συμβατικοί κλωβοί πειραματόζωων
 • Όχι

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Γρηγόρης Κιοσέογλου

ΔΕΠ

Δέσποινα Τατά

ΔΕΠ

Ελένη Αρετούλη

ΔΕΠ

Μαίρη Κοσμίδου

ΔΕΠ