Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Διευθυντής: Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 66/06-04-2001 τ.Α΄

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310996359 - Email: ipl@olympus.ee.auth.gr

  • Βάσεις δεδομένων και ανακάλυψη γνώσης
  • Ευφυείς πράκτορες
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Βιοπληροφορική
  • Περιβαλλοντική πληροφορική
  • Σημασιολογικός ιστός
  • Τεχνολογία λογισμικού
  • Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και βίντεο
  • Πολλαπλη αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
  • Σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων
  • Ανάκτηση πληροφορίας πολυμέσων βασισμένη στο περιεχόμενο
  • Υπολογιστική όραση
  • Επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων και εικόνας
 • Το εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ αναλαμβάνει να εκτελέσει έργα εθνικά, παροχής υπηρεσιών, ευρωπαϊκά και γενικότερα έργα που το αντικείμενό τους άπτεται της τεχνογνωσίας των ομάδων του.

  Το εργαστήριο αποτελείται από δυο ομάδες: την Ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού και την Ομάδα Κατανόησης Πολυμέσων. Οι δυο ομάδες έχουν επιδείξει το ερευνητικό τους δυναμικό συμμετέχοντας σε μια πληθώρα Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων, καθώς και σε εσωτερικές ερευνητικές δραστηριότητες του ίδιου του εργαστηρίου. Το εργαστήριο ΕΠΥ έχει συμμετάσχει σε παραπάνω από 24 έργα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς.

  Κύριες περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου αποτελούν τα ευφυή συστήματα, οι αυτόνομοι πράκτορες λογισμικού, οι βάσεις δεδομένων και η εξόρυξη γνώσης από αυτές, η επεξεργασία σήματος, η τεχνολογία λογισμικού, η βιοπληροφορική, η περιβαλλοντική πληροφορική, τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, η υπολογιστική όραση, η ανάλυση, κατανόηση και ανάκτηση πολυμέσων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Περικλής Μήτκας

ΔΕΠ

Αναστάσιος Ντελόπουλος

ΔΕΠ

Ανδρέας Συμεωνίδης

ΔΕΠ