Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας (Laboratory of Humanistic Studies and Sport Psychology (LHSSP) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Τμήμα: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τομέας: Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αναψυχής

Διευθυντής: Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 2061, 15/06/2017

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310992171 - Email: nardamer@phed.auth.gr

 • Σκοπός του εργαστηρίου είναι η προαγωγή της έρευνας και διδασκαλίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε συμβουλευτικό, διδακτικό, επιμορφωτικό και ερευνητικό επίπεδο.

  1. Whistleblowing of Harmful Irregularities in Sport through Learning & Education. ERASMUS PLUS, Duration 2017-2019.

  2. Development of a course for educating Coaches on Sports Integrity / C.S.I. ERASMUS PLUS, Duration 2017-2019

  3. Strengthening the Anti-Doping Fight in Fitness and Exercise in Youth. ERASMUS PLUS, Duration 2015-2017

  4. Fix the Fixing. ERASMUS PLUS, Duration 2015-2017

  5. A cross-national longitudinal investigation of the contribution of efficacy belief systems and interpersonal appraisals on doping use in team sports. World Anti-Doping Agency, Duration 2012-2014. Role: Project management: Lucidi Fabio, Italy

  6. Team Dynamics and Doping Behavior in Elite Athletes: A Focus on Normative Processes. World Anti-Doping Agency (WADA), Duration 2012-2013

  7. Motivational and Social Cognitive Predictors of Doping Intentions in Adolescent Elite Athletes. World Anti-Doping Agency (WADA), Duration 2011-2012

  8. Cyberbullying in adolescence: investigation and intervention in six European Countries. Source of funding: EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY Directorate D, Starting/ending date: 2009-2012

  9. Determinants of Intentions for Doping In Sports (DIDIS). World Anti-Doping Agency (WADA), Duration 2008-2010

 • Στην υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνονται όργανα μέτρησης ψυχοκοινωνικών μεταβλητών, ερωτηματολόγια, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, online test, συσκευή face reader, συσκευές μέτρησης του χρόνου αντίδρασης, συσκευές βιοανάδρασης κ.λπ.

  [gallery columns="2" size="full" ids="834,835"]

 • Πιο συγκεκριμένα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα το εργαστήριο:

  1. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αθλητές υψηλού επιπέδου

  2. συντονίζει και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα

  3. οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωση συνεδρίων/ημερίδων

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης

ΔΕΠ

Βασίλειος Μπαρκούκης

ΔΕΠ

Γιώργος Δογάνης

ΔΕΠ

Βασίλειος Καιμακάμης

ΔΕΠ

Δημήτριος Χατζόπουλος

ΔΕΠ

Αθανάσιος Αναστασίου

ΔΕΠ

Νικόλαος Αρδαμερινός

ΕΔΙΠ

Γαρυφαλλιά Δαρόγλου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειρήνη Αργυριάδου

ΕΔΙΠ

Γεώργιος Οικονομόπουλος

ΕΕΠ

Τριαντάφυλλος Χριστοδουλίδης

ΕΕΠ

Λήδα Σκουφά

Επιστημονικός Συνεργάτης

Όλγα Μποπότα

Επιστημονικός Συνεργάτης