Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος

Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διευθυντής: Θωμάς Μοσχάκης

ΦΕΚ Ίδρυσης: Π.Δ. 296/17-03-1981

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 991680 - Email: tmoschak@agro.auth.gr

 • -Βιοχημεία των πρωτεϊνών του γάλακτος.
  -Παρασκευή και μελέτη τυριών χαμηλής λιποπεριεκτικότητας και μειωμένης περιεκτικότητα σε αλάτι.
  -Μελέτη και διερεύνηση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των Ελληνικών παραδοσιακών τυριών.
  -Ανάλυση ελεύθερων αμινοξέων, αμινών, οργανικών οξέων και ελεύθερων λιπαρών οξέων γαλακτοκομικών προϊόντων.
  -Παραγωγή και μελέτη γαλακτοκομικών προϊόντων με βελτιωμένες διαιτητικές ιδιότητες.
  -Μελέτη της χημείας των συστατικών των τροφίμων με ιδιαίτερο βιολογικό ενδιαφέρον. Διερεύνηση της επίδρασης των διαφόρων διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης στα συστατικά αυτά των τροφίμων. Ανεύρεση τρόπων βελτίωσης του λειτουργικού τους προφίλ ώστε να μεγιστοποιηθεί η επίδραση τους στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

 • -Φυγόκεντροι
  -Μετρητές ενεργότητας νερού (aw)-Αυτόματος τιτλοδοτητής (pH–stat)
  -Συνεστιακό μικροσκόπιο
  -Fossomatic

 • Γνωστικό Αντικείμενο του Εργαστηρίου της Τεχνολογίας Γάλακτος:
  -Χημεία - Βιοχημεία
  -Ανάλυση και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
  -Διατροφή
  Οι στόχοι αφορούν:
  • Κατάρτιση στελεχών με
  -Σύγχρονη και σφαιρική εκπαίδευση στην Τεχνολογία Γάλακτος
  -Βαθιά κατανόηση των διαδικασιών παραγωγής των προϊόντων Γάλακτος
  -Άρτια εργαστηριακή εκπαίδευση στα βασικά αντικείμενα της Τεχνολογίας Γάλακτος
  -Εξοικίωση με το χώρο της Βιομηχανικής παραγωγής γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων
  -Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Έρευνα-παραγωγή νέας γνώσης στην Τεχνολογία Τροφίμων
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων
  Κεντρική αποστολή του Εργαστηρίου είναι η άρτια εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων σε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τομέα της Διατροφής και των Προϊόντων Γάλακτος και εξειδικεύει προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες πάνω στα αντικείμενα του.
  Παράλληλα ο Τομέας αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα µε συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από ελληνικές και ευρωπαϊκές πηγές, και συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα. Τέλος, πέραν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων, ο Τοµέας και ειδικότερα το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος προωθεί συνεργασίες µε τη Βιοµηχανία Τροφίµων, πιστεύοντας στην αναγκαιότητα ύπαρξης επαφής και επικοινωνίας του πανεπιστηµίου µε τους παραγωγικούς φορείς.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Θωμάς Μοσχάκης

ΔΕΠ

Αλεξάνδρα – Μαρία Μιχαηλίδου

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Βαμβακάς

ΕΔΙΠ

Παύλος Αμπατζίδης

ΕΔΙΠ

Χαράλαμπος Μισιρλής

ΕΤΕΠ