Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τομέας: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Διευθυντής: Ιωάννης Γήτας

ΦΕΚ Ίδρυσης: Υπουργική Απόφαση Β1/77/13593(ΦΕΚ357/170593ΤΒ)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 992699 - Email: fmrs@for.auth.gr

  • Προπτυχιακά μαθήματα:
   • Δασική Αεροφωτογραφία (υποχρεωτικό, 6ο εξ.) [044Υ]
   • Δασική Διαχειριστική Ι (υποχρεωτικό, 7ο εξ.) [057Υ]
   • Δασική Διαχειριστική ΙΙ (υποχρεωτικό 8ο εξ.) [056Υ]
   • Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική (επιλογής, 10ο εξ.) [513Ε]
   • Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση (επιλογής, 7ο εξ.) [517Ε]
   • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος (επιλογής, 7ο εξ.) [519Ε]
   • Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων (επιλογής, 8ο εξ.) [506Ε]
   • Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων (επιλογής, 10ο εξ.) [508Ε]
   • Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων (επιλογής, 8ο εξ.) [506Ε]
  • Μεταπτυχιακά μαθήματα:
   • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση Δεδομένων (ΠΜΣ: Οικολογία, βιοποικιλότητα, παραγωγή και πολυλειτουργικότητα δασικών οικοσυστημάτων, 1η και 2η ειδίκευση, 2ο εξ.)
   • Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (ΠΜΣ Φυσικοί πόροι: Παρακολούθηση, τεχνολογία και βιο-οικονομία, 2ο εξ.)
   • Προσαρμοστική διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων (ΠΜΣ: Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση, 3η ειδίκευση, 2ο εξ.)
   • Τηλεπισκόπηση & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΠΜΣ: Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση, 3η ειδίκευση, 1ο εξ.)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   • Διαχείριση δασών
   • Xαρτογράφηση δασικών ειδών
   • Eκτίμηση βιομάζας
   • Xαρτογράφηση κάλυψης/χρήσης γης
   • Oικολογία του τοπίου
   • Aξιολόγηση του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους
   • Eκτίμηση περιβαλλοντικής υποβάθμισης
   • H δυναμική των οικοσυστημάτων
 • Υλικό:

  • 1 DELL Server
  • Network Attached Storage (NAS)
  • 21 high-end computers plus 18 PCs in the teaching lab
  • 4 Portable Computers
  • B/W laser, colour laser and inkjet printers
  • 2 Video Projectors
  • A0, A3, A4 Scanners
  • A0 Plotter
  • 1 THALES MAGELLAN Differential GPS set (2 receivers)
  • GPS devices
  • 1 OLYMPUS digital camera
  • 1 ADC Infrared digital camera
  • 1 Laser Rangefinder
  • 1 SVC 1024 hyperspectral radiometer

  Λογισμικό:

  • ArcGIS 10.1 (AUTh site license)
  • ArcIMS 4.0, WEB server, SQL
  • ArcGIS Server Advanced Enterprise 10.1
  • Microsoft SQL Server 2012 (AUTh site license)
  • ERDAS Imagine 2013 (5 licenses)
  • ENVI 4.8 (AUTh site license)
  • eCognition Developer 8.7 (AUTh site license)
  • PCI Geomatics (1 license)
  • IDRISI Selva (1 license)
  • Χαρτογράφηση δασικών ειδών
  • Εκτίμηση βιομάζας
  • Χαρτογράφηση κάλυψης/χρήσης γης
  • Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων
  • Χαρτογράφηση καύσιμης ύλης

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ιωάννης Γήτας

ΔΕΠ

Νικόλαος Nάνος

ΔΕΠ

Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΔΙΠ