Εργαστήριο Επιγραφικής & Παπυρολογίας (ErEP Lab)

Εργαστήριο Επιγραφικής & Παπυρολογίας (ErEP Lab) Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Επιγραφικής & Παπυρολογίας (ErEP Lab)

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Φιλολογίας

Τομέας: Κλασικών Σπουδών

Διευθυντής: Γιάννης Ζ. Τζιφόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 701Β/16.3.2016

 • Διδασκαλία και άσκηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών

  Καταγραφή, μελέτη, αποτύπωση και δημοσίευση αρχαίων ελληνικών και λατινικών επιγραφών διαφορετικών περιοχών της Ελλάδας

  Τήρηση αρχείου εκτύπων και φωτογραφιών επιγραφών

  Δημιουργία και ανάπτυξη ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων

  Έκδοση και επανέκδοση επιγραφικών και παπυρικών κειμένων

  Καταγραφή και μελέτη ειδικών συλλογών της ημεδαπής ή αλλοδαπής

  Δημιουργία μεταφράσεων και συγγραφή μελετών για ερευνητικούς ή διδακτικούς σκοπούς

  Εκπαιδευτικά προγράμματα επιγραφικής σε συνεργασία με αρχαιολογικά μουσεία, εφορείες αρχαιοτήτων και σχολεία

 • Σταθερός και φορητός Η/Υ

  Όργανα μέτρησης και κατασκευής εκτύπων (ειδικό διηθητικό χαρτί, ειδικές βούρτσες και ειδικά κουτιά αποθήκευσης εκτύπων)

  Αρχείο εκτύπων

  Αρχείο φωτογραφιών

 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων in situ σε αρχαιολογικά μουσεία, εφορείες αρχαιοτήτων και αρχαιολογικούς χώρους σε φοιτητές της Ελλάδας και του εξωτερικού, αρχαιολόγους, φιλολόγους, ιστορικούς

  Ανοιχτή πρόσβαση στην επιγραφική βάση δεδομένων και στο ψηφιοποιημένο αρχείο εκτύπων

  Διοργάνωση διατμηματικών επιστημονικών διαλέξεων

  Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων στα σχετικά επιστημονικά πεδία

  Διοργάνωση Θερινού Σχολείου

  Επιστημονική συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και μουσεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής

  Διακρίβωση γνησιότητας παπυρικών και επιγραφικών σπαραγμάτων ιδιωτικών ή κρατικών συλλογών

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Παναγιώτα Σαρίσχουλη

ΔΕΠ

Ανδρονίκη Οικονομάκη

ΕΔΙΠ

Άγγελος Μπούφαλης

Επιστημονικός Συνεργάτης