Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας: Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διευθυντής: Γεώργιος Λιτσαρδάκης

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΠΔ 80/2001, ΦΕΚ Α66/6-4-2001

 • Το Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών του ΑΠΘ υποστηρίζει την έρευνα και την διδασκαλία σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, όπως:
  - την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό υλικών,
  - τις εφαρμογές ηλεκτροτεχνικών υλικών,
  - την ανάπτυξη μετρητικών τεχνικών, και
  - τη θεωρητική μελέτη της συμπεριφοράς υλικών.

  Πρόσφατα και τρέχοντα ερευνητικά θέματα:

  • Υλικά μονίμων μαγνητών
  • Μαγνητοθερμιδικά υλικά (μαγνητική ψύξη)
  • Μαγνητικά νανοσωματίδια για βιοϊατρικές εφαρμογές
  • TiO2 για φωτοκατάλυση, ηλεκτρόδιο ανόδου σε μπαταρίες λιθίου
  • Βιοχημικοί αισθητήρες σε εύκαμπτα υποστρώματα
 • Σύνθεση υλικών: κραμάτωση με εκκένωση τόξου, πλανητικός μύλος (Fritsch Pulverisette 5/2) κλίβανοι υψηλής θερμοκρασίας ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας χαμηλού κενού, εξοπλισμός για χημικές συνθέσεις

  Χαρακτηρισμός:

  • Xray powder diffractometer (Seifert 3003TT).
  • QD-PPMS EverCool II, 9 Tesla, 2,5-400 Kelvin.
  • QD-Versalab, 3 Tesla, 50-400 Kelvin.
   QD options: VSM, AC susceptibility, DC extraction, rotator, transport properties.
  • Electromagnet 2 Tesla.
  • πρόσβαση σε SEM (JEOL LV5900)

 • Το Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών παρέχει υπηρεσίες δοκιμών και μετρήσεων σε τρίτους από το 1985

  Ενδεικτικά:

  - μέτρηση ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης δοκιμίων αλουμινίου

  - μέτρηση αντίστασης προς γη σε αγώγιμο δάπεδο χειρουργικών θαλάμων