Εργαστήριο Αστρονομίας

Εργαστήριο Αστρονομίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Φυσικής

Τομέας: Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

Διευθυντής: Νικόλαος Στεργιούλας

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 168/8-6-1943, τ. Α ́

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30-2310998047 - Email: niksterg@auth.gr

 • Αστρονομία Βαρυτικών Κυμάτων - Υπολογιστική Σχετικότητα

  Η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη πηγών βαρυτικής ακτινοβολίας και άλλων σχετικιστικών φαινομένων στην αστροφυσική. Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας αφορά στον υπολογισμό των συχνοτήτων ταλάντωσης σχετικιστικών αστέρων και μελανών οπών. Τα αποτελέσματα αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον υπολογισμό των φυσικών ιδιοτήτων της πηγής κατόπιν επιτυχούς ανίχνευσης από τους νέους μεγάλους ανιχνευτές βαρυτικής ακτινοβολίας που τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία σε διάφορες χώρες. Στη μελέτη των πηγών βαρυτικής ακτινοβολίας χρησιμοποιούμε και μη-γραμμικές προσομοιώσεις τριών διαστάσεων οι οποίες εκτελούνται παράλληλα σε μεγάλους υπερ-υπολογιστές. Πρόσφατο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η ανακάλυψη ενός νέου τρόπου δημιουργίας μελανών οπών.

  Παρατηρησιακή Αστρονομία & Παρατηρησιακή Κοσμολογία

  Η ομάδα Παρατηρησιακής Αστρονομίας ασχολείται με τις εξής τρεις κύριες δραστηριότητες σε συνεργασία με συναδέλφους από το εσωτερικό και το εξωτερικό: 1) Παρατηρησιακή και Αριθμητική Κοσμολογία, 2) Στατιστική Μεγάλης Κλίμακας Δομή του Συστήματος, 3) Αστροφυσική Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων 4) Σμήνη και Ομάδες Γαλαξιών, 6) Ραδιοαστρονομία με έμφαση στα μεσο-αστρικά νέφη, τους γαλαξίες και τους pulsar, 7) Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων.

  Σχετικιστική Κοσμολογία

  Η Σχετικιστική Κοσμολογία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς θεωρητικής μελέτης του σύμπαντος. Στόχος της ερευνητικής προσπάθειας είναι να ερμηνεύσει την παρατηρούμενη σήμερα δομή και συμπεριφορά του σύμπαντος και να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την μελλοντική του εξέλιξη. Η θεωρητική προσέγγιση επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, με την μελέτη κοσμολογικών λύσεων της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας και με την ανάλυση διαταραχών των μοντέλων αυτών. Η ομάδα Σχετικιστικής Κοσμολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ενεργό συμμετοχή στη προσπάθεια αυτή.

  Αστροφυσικό και Εργαστηριακό Πλάσμα

  Μελετώνται οι ιδιότητες του αστροφυσικού πλάσματος (Ήλιος, μαγνητόσφαιρες πλανητών, δίσκοι προσαύξησης) καθώς και οι ιδιότητες εργαστηριακού πλάσματος με στόχο την επίτευξη ευσταθών συνθηκών για την πυρηνική σύντηξη.

 • Στο Εργαστήριο Αστρονομίας (κτίριο Αστεροσκοπείου) υπάρχει εκπαιδευτικό διοπτρικό τηλεσκόπιο 20 εκ. (κατασκευής Secreta, Paris) σε θόλο διαμέτρου 6 μ. Συνοδεύεται από βοηθητικά τηλεσκόπιο και μονοχρωματικά φίλτρα τύπου Lyot. Στο κτίριο λειουργεί επίσης εκπαιδευτικό ραδιοτηλεσκόπιο διαμέτρου 3 μ. Για ερευνητικούς σκοπούς, το Εργαστήριο Αστρονομίας έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τον Αστρονομικό Σταθμό Χολωμόντα, όπου υπάρχουν δύο κατοπτρικά τηλεσκόπια διαμέτρου 10 και 11 ιντσών.

 • Πάνω από 1200 μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδος επισκέπτονται κάθε χρόνο το Αστεροσκοπείο του ΑΠΘ και ξεναγούνται από εθελοντές φοιτητές του μαθήματος Παρατηρησιακή Αστρονομία. Σε τακτική βάση, το Αστεροσκοπείο ανοίγει για το ευρύ κοινό της πόλης και γίνονται παρατηρήσεις της Σελήνης, των πλανητών και νεφελωμάτων, καθώς και ενημερωτικές ομιλίες από καθηγητές του Εργαστηρίου.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Νικόλαος Στεργιούλας

ΔΕΠ

Εμμανουήλ Πλειώνης

ΔΕΠ

Χρήστος Τσάγκας

ΔΕΠ

Παντελής Παπαδόπουλος

ΔΕΠ

Γεώργιος Παππάς

ΔΕΠ

Βασίλειος Οικονόμου

ΕΔΙΠ

Θωμάς Μπίσμπας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Heinz Isliker

Επιστημονικός Συνεργάτης