Εργαστήριο Αυτοματοποίησης & Ρομποτικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Διευθυντής: Ζωή Δουλγέρη

ΦΕΚ Ίδρυσης: 66/6-4-2001, τ.Α΄

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 2310 996377

  • Αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ
  • Λαβή και χειρισμός αντικειμένων
  • Βραχίονες με εύκαμπτες αρθρώσεις και πλεονάζοντες βαθμούς ελευθερίας
  • Ελεγχος πολύπλοκων και αβέβαιων ρομποτικών συστημάτων
  • Υπολογιστική νοημοσύνη
  • Ρομποτικός βραχίονας KUKA LWR 4+
  • Ρομποτική αρπάγη  BarrettHand BH8-282
  • Αισθητήρας δύναμης/ροπής ΑΤΙ Net F/T
  • Συνεργατικά ρομπότ (Collaborative robotics)

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ζωή Δουλγέρη

ΔΕΠ

Γεώργιος Ροβιθάκης

ΔΕΠ

Ιωάννης Θεοχάρης

ΔΕΠ