Α Χειρουργική Κλινική, ΑΠΘ Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ

Διευθυντής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΕΚ Ίδρυσης: 142/τ. Β΄/2-4-1986

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2313323684 - Email: papadvas@auth.gr

 • Η Α Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική άρχισε τη λειτουργία της το έτος 1942 με την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Αναστάσιου Μισιρλόγλου. Εγκαταστάθηκε αρχικά, μαζί με άλλες πανεπιστημιακές κλινικές, στο Δημοτικό Νοσοκομείο (νυν Άγιος Δημήτριος) στις 20 Μάιου του 1943. Το αρχικό προσωπικό της κλινικής συμπεριλάμβανε δύο επιμελητές και ένα βοηθό. Η εγκατάσταση και λειτουργία της στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έγινε το 1953, όπου και παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003. Από τον Ιανουάριο του 2004 μεταφέρθηκε με όλο σχεδόν το ιατρικό της δυναμικό στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  Το 1968 γίνεται στην Α' Χειρουργική Κλινική η πρώτη, σε πανελλήνιο επίπεδο, πτωματική μεταμόσχευση νεφρού από τον Καθηγητή Κ. Τούντα. Ο καθηγητής Λαζαρίδης προβαίνει το 1970 στην πρώτη μεταμόσχευση από πατέρα δότη σε συνεργασία με τον καθηγητή Βαλτή και μέχρι της αποχωρήσεως του πραγματοποιεί 247 νεφρικές μεταμοσχεύσεις με αποτελέσματα εφάμιλλα μεγάλων κέντρων του εξωτερικού.
  Από της διευθύνσεως Κ. Τούντα, αλλά ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του το 1969 και την εκλογή του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη στην A' Πανεπιστημιακή Xειρουργική διενεργούνται με αύξουσα συχνότητα καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις μέχρι το 1986, οπότε και ιδρύθηκε η Καρδιοχειρουργική Κλινική στο Α.Π.Θ. Η κλινική αυτή επανδρώθηκε με στελέχη της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής και είχε πρώτο διευθυντή τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη. Ήδη από το 1961 διενεργούνται στην Α' Χειρουργική Κλινική μείζονες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις. Η αντιμετώπιση αγγειακών ασθενών συστηματοποιείται και διευρύνεται μετά το 1969 με την παρουσία του Καθηγητή Λαζαρίδη και εν συνεχεία αναβαθμίζεται περεταίρω μετά το 1986, υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Σάπικα. Πολλά στελέχη της κλινικής εκπονούν στο χρονικό αυτό διάστημα διδακτορικές διατριβές με αμιγώς αγγειοχειρουργικά θέματα, όπως η χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής, της πυλαίας υπερτάσεως και της νεφραγγειακής υπερτάσεως. Το 1990, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Δαλαΐνα, αναγνωρίζεται στην Ελλάδα η αγγειοχειρουργική ως μία νέα ειδικότητα της ιατρικής, γεγονός που ωθεί την κλινική σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στον αγγειοχειρουργικό τομέα.
  Καθ΄ όλη της διάρκεια της λειτουργίας της Κλινικής έχουν εκπονηθεί αξιόλογες σε αριθμό και ποιότητα κλινικές, κλινικο-εργαστηριακές και καθαρά πειραματικές εργασίες, που υπογραμμίζουν το παγκόσμιο κύρος της κλινικής. Από το 2002 υπάρχει ραγδαία εξέλιξη της κλινικής στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική όσον αφορά την Γενική Χειρουργική και την Αγγειοχειρουργική. Το 2005 πραγματοποιείται στη Κλινική η πρώτη επιτυχής υβριδική αποκατάσταση θωρακο-κοιλιακού ανευρύσματος σε πανελλήνιο επίπεδο. Η Κλινική πρωτοπορεί και πάλι το επόμενο έτος πραγματοποιώντας την πρώτη υβριδική αποκατάσταση ανευρύσματος αορτικού τόξου. Υπό την διεύθυνση του καθηγητού κ. Δ. Κισκίνη τα χειρουργικά επιτεύγματα συνεχίστηκαν στο «νέο» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, όπου υπάρχει βελτιωμένη υποδομή τόσο στο πειραματικό χειρουργείο όσο και στους άλλους χώρους της Κλινικής.Από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2017, Διευθυντής της Κλινικής διετέλεσε ο Καθηγητής Γεώργιος Μαράκης. Από το Σεπτέμβριο του 2017, Διευθυντής της Κλινικής εξελέγη ο Καθηγητής Βασίλειος Παπαδόπουλος, υπό την καθοδήγηση του οποίου συνεχίζεται με επιτυχία το έργο της Κλινικής στη Διδασκαλία των φοιτητών του Α.Π.Θ., καθώς και στο ερευνητικό και κλινικό πεδίο.
  Χαρακτηριστικό είναι η ανάπτυξη ιατρείων εξειδικευμένων σε πολύπλοκες χειρουργικές παθήσεις, όπως το ιατρείο χειρουργικής ογκολογίας, το ιατρείο μαστού, το ιατρείο ενδοκρινών αδένων, το ιατρείο παχέος εντέρου και πρωκτού, το αγγειοχειρουργικό ιατρείο, το ιατρείο ανωτέρου πεπτικού και παγκρέατος και το ιατρείο χειρουργικής ήπατος και χοληφόρων. Τα ιατρεία αυτά στελεχώνονται από ιατρούς με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς, πέραν του αντικειμένου της Γενικής Χειρουργικής, όπου υπάρχουν τα ιατρεία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Με το συνδυασμό του κλινικού έργου, της αναγνωρισμένης ερευνητικής δραστηριότητας σε Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο και την αφοσίωση στην Ιατρική Εκπαίδευση, η Αˊ Χειρουργική Κλινική, Α.Π.Θ. συνεχίζει να αποτελεί μία εκ των ιστορικοτέρων χειρουργικών κλινικών στην Ελλάδα, καθώς και κινητήρια δύναμη για την ακαδημαϊκή χειρουργική στην Ελλάδα.
  ΗA΄ Χειρουργική κλινική του Α.Π.Θ. είναι εγκατεστημένη στον 4ο όροφο του κτιρίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και έχει δύναμη 45 κλινών. Το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής αποτελούν: Στην Γενική Χειρουργική: 1 Καθηγητής Χειρουργικής, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές,1 Επίκουρος Καθηγητής, 2 ακαδημαϊκοί υπότροφοι, 1 επιστημονικός συνεργάτης και 7 ειδικευόμενοι ιατροί. Στην Αγγειοχειρουργική:1 Καθηγητής ,1AναπληρωτήςΚαθηγητής, 1 Επίκουρος Καθηγητής, 1 Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, 2 ακαδημαϊκοί υπότροφοι, και 2 ειδικευόμενοι ιατροί.
  Στον τομέα της αγγειοχειρουργικής εφαρμόζεται η ενδοαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής και των στενώσεων τόσο των καρωτίδων όσο και των περιφερικών της αορτής αγγείων.
  Στον τομέα της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται επεμβάσεις σε όλο το φάσμα κλασσικής και προχωρημένης χειρουργικής, καθώς και τηςλαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται (και με την ύπαρξη των αντιστοίχων εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου) στην αντιμετώπιση α) παθήσεων του μαστού, β) παθήσεων ενδοκρινών αδένων, γ) παθήσεων παχέος εντέρου και πρωκτού και δ) στη διεπιστημονική, πλήρη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση πρωτοπαθών και μεταστατικών όγκων του ήπατος.
  Ο συνδυασμός της γενικής χειρουργικής και της αγγειοχειρουργικής επιτρέπει την αντιμετώπιση πολύπλοκων ογκολογικών περιστατικών, για τα οποία η Κλινική αποτελεί κέντρο αναφοράς στη Βόρειο Ελλάδα. Παράλληλα στην έρευνα η κλινική συνεχίζει να πρωτοστατεί των Πανεπιστημιακών δρώμενων με προγράμματα όπως η 3D-εκτύπωση οργάνων, η οποία αποτελεί μέρος ερευνητικού πρωτοκόλλου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανολόγων , Α.Π.Θ. καθώς και με ερευνητικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιου του Βερολίνου (Γερμανία), της Βέρνης (Ελβετία) και του Harvard της Βοστώνης (ΗΠΑ).
  Κλινικό έργο
  Στο κλινικό έργο της Α' Πανεπιστημιακής χειρουργικής κλινικής περιλαμβάνονται:
  I. Τακτικά χειρουργεία σε πέντε αίθουσες εβδομαδιαίως ,στα οποία πραγματοποιείται όλο το φάσμα των χειρουργικών – αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.
  II. Day - surgery κάθε Τετάρτη στα χειρουργεία της βραχείας κλινικής , στα οποία καλύπτονται και οι ανάγκες των ογκολογικών ασθενών με τοποθέτηση υποδόριων διαύλων χημειοθεραπείας (in fuse a port )

  IΙΙ. Σηπτικό χειρουργείο κάθε Πέμπτη στις αίθουσες των μικροεπεμβάσεων στο τμήμα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων .

  Η κλινική παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις εφαρμόζει τις νέες χειρουργικές τεχνικές.
  α. Στον τομέα της αγγειοχειρουργικής εφαρμόζεται η ενδοαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής και των στενώσεων τόσο των καρωτίδων όσο και των περιφερικών της αορτής αγγείων.
  β. Στον τομέα της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται επεμβάσεις κλασσικής χειρουργικής, χειρουργικής ογκολογίας, αγγειο-ογκολογικής χειρουργικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε όλο το φάσμα των επεμβάσεων που αυτές περιλαμβάνουν.

  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΧΕΙΡ/ΚΗΣ    
  ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡ/ΚΗΣ  
  Τοπικές  
  ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
  Γεν. χειρ/κής
  ΣΗΠΤΙΚΟ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

  Επιπλέον, η Κλινική έχει την ευθύνη λειτουργίας πληθώρας γενικών και ειδικών πρωϊνών τακτικών εξωτερικών ιατρείων, που δέχονται ασθενείς με ραντεβού. Πρόκειται για:

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ 08:30-12:00 10:30-14:00 08:30-14:00
  ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ 08:30-12:30
  ΜΑΣΤΟΥ 09:00-11:00
  ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 09:00-11:00
  ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 10:30-12:30
  ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 08:30-14:00 08:30-14:00
  ΗΠΑΤΟΣ 08:30-10:30
  ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 12:00-14:00

  Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική συμμετέχει στο κυκλικό πρόγραμμα των γενικών εφημεριών και των πρωϊνών καλύψεων του νοσοκομείου. Το αγγειοχειρουργικό τμήμα της είναι επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση των συναφών με την ειδικότητα περιστατικών σε όλες τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου, αλλά και σε καθημερινή βάση υπό τη μορφή εσωτερικής κάλυψης των ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

  Εκπαιδευτικό έργο
  Στην κλινική μας εκπαιδεύονται περισσότεροιαπό 200 φοιτητές Ιατρικής κατ΄ έτος στο υποχρεωτικό μάθημα της Γενικής Χειρουργικής, στο ΣΤ', στο Ζ' και στο ΙΑ' εξάμηνο. Επίσης η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική έχει την ευθύνη της παράδοσης και εξέτασης των επιλεγόμενων μαθημάτων :
  - της Χειρουργικής Ογκολογίας και
  - της Αγγειοχειρουργικής στους φοιτητές του Θ' εξαμήνου

  Η εκπαίδευση των ειδικευομένων περιλαμβάνει τη θεωρητική τους κατάρτιση μέσα από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις (ογκολογικό συμβούλιο, συμβούλιο νοσηρότητας – θνητότητας, ερευνητικό συμβούλιο), τα μαθήματα της κλινικής και την καθημερινή συζήτηση των περιστατικών. Η χειρουργική – αγγειοχειρουργική εκπαίδευση των ειδικευομένων πραγματοποιείταιμε τη συμμετοχή τους(διενέργεια χειρουργείων υπό επίβλεψη) σε ένα μεγάλο εύρος επεμβάσεων, όπως και με την ενεργό συμμετοχή τουςστη λειτουργία των επειγόντων και τακτικών εξωτερικών ιατρείων.
  Εξαιρετικά σημαντική είναι και η εμπειρία που αποκτούν οι ειδικευόμενοι ιατροί στην αντιμετώπιση των βαρέως πασχόντων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,σε συνεργασία με τονΔιευθυντή της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου κ. Δ. Ματάμη.
  Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική έχει την ευθύνη οργανώσεως Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Γενικής Χειρουργικής και Αγγειoχειρουργικής τα οποία γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας και το αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε εβδομαδιαία βάση με την παρουσία συναδέλφων ιατρών άλλων ειδικοτήτων, αλλά και στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης.
  Τέλος, η κλινική έχει αναλάβει και αναλαμβάνει την οργάνωση ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, συμπεριλαμβανομένου του XXVIIIEuropeanFederationCongressoftheInternationalCollegeofSurgeons: SurgicalChallengesDuringaTimeofCrisisπου πραγματοποιήθηκε 3-5 Απριλίου το 2014, στη Θεσσαλονίκη.

  Συνεχιζόμενη Ερευνητική Καινοτομία και Πρωτοπορία της Κλινικής
  Ο συνδυασμός της γενικής χειρουργικής και της αγγειοχειρουργικής επιτρέπει την αντιμετώπιση πολύπλοκων ογκολογικών ασθενών, για τα οποία η Κλινική αποτελεί κέντρο αναφοράς στη Βόρειο Ελλάδα. Παράλληλα στην έρευνα η κλινική συνεχίζει να πρωτοστατεί των Πανεπιστημιακών δρώμενων με προγράμματα όπως η 3D-εκτύπωση οργάνων, η οποία αποτελεί μέρος ερευνητικού πρωτοκόλλου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανολόγων του Α.Π.Θ. καθώς και με ερευνητικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιου του Βερολίνου (Γερμανία), της Βέρνης (Ελβετία) και της Βοστώνης (ΗΠΑ). Το πρωτοποριακό έργο με τίτλο «Τρισδιάστατη μοντελοποίηση ανθρώπινων οργάνων εσωτερικού σώματος για χειρουργικούς σκοπούς» προτάθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) , 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ, του Α΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και εντάχθηκε στον Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων. Πρόκειται για μία καινοτομία διεπιστημονικού χαρακτήρα. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρήση τεχνικών ψηφιοποίησης, μοντελοποίησης και τρισδιάστατης αναπαραγωγής ηπατικών μοντέλων ασθενών που πάσχουν από διάφορες ασθένειες (όγκοι, κίρρωση κ.ά.), χρησιμοποιώντας έναν κοινό 3D εκτυπωτή και τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.
  Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου θα συμμετέχουν πιλοτικά ασθενείς που θα εισαχθούν με διαγνωσμένο ηπατικό όγκο στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Η μέθοδος θα εφαρμοστεί, αρχικά, σε χειρουργικές επεμβάσεις του ήπατος και χοληφόρων, με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων. H αξία της 3D εκτύπωσης είναι τεράστια, καθώς μπορεί να δώσει στους χειρουργούς το χάρτη «πλοήγησης» ως προς το σημείο που βρίσκεται ο όγκος και ειδικά τη σχέση του όγκου με τις γύρω ανατομικές δομές, όπως αιμοφόρα αγγεία, χοληφόρα κ.α. Με τη δυνατότητα να απεικονιστεί ο όγκος με ακρίβεια προεγχειρητικά, επιτρέπεται στη χειρουργική ομάδα να σχεδιάζει και μάλιστα να προσομοιώνει την επέμβαση. Αυτό παρέχει αυξημένη ασφάλεια στον ασθενή, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απώλεια αίματος και προστασία ζωτικών δομών.
  Επιπρόσθετα, επιτρέπει τη συνολική καλύτερη αξιολόγηση του ασθενούς. Σφάλματα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα (ελλιπής ή λανθασμένη εκτίμηση των διαγνωστικών εξετάσεων)αποφεύγονται, καθώς με την 3Dεκτύπωση πραγματοποιείται καλύτερος προεγχειρητικός σχεδιασμός της επέμβασης (στρατηγική εκτομής και προσέγγισης του όγκου), σε συνεργασία πάντοτε με άλλες ειδικότητες, όπως αναισθησιολόγους, ηπατολόγους κ.ά. Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, να εφαρμόζεται η μέθοδος στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στους ασθενείς που κρίνεται αναγκαίο.Επίσης, η ενημέρωση του ασθενούς και του οικείου περιβάλλοντός του σχετικά με την επέμβαση που πρόκειται να υποβληθείθα είναι λεπτομερής και κατανοητή έχοντας στα χέρια τους το μοντέλο από την 3D εκτύπωση που θα αναδεικνύει το όργανο που πάσχει και τη θέση του όγκου.
  Τα αποτελέσματα του κλινικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου της Κλινικής αποτυπώνονται με διακρίσεις τόσο στο Ελληνικό, όσο και στο διεθνές επίπεδο. Πρόσφατα ο Διευθυντής της Κλινικής, Καθηγητής Βασίλειος Ν. Παπαδόπουλος και άλλα μέλη της Κλινικής βραβεύτηκαν από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., για την προσφορά τους στο ερευνητικό έργο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στην ανεύρεση οικονομικών πόρων καθώς και για τη διεθνή προβολή και αναγνώριση.

 • Χαρακτηριστικό είναι η ανάπτυξη ιατρείων εξειδικευμένων σε πολύπλοκες χειρουργικές παθήσεις, όπως το ιατρείο χειρουργικής ογκολογίας, το ιατρείο μαστού, το ιατρείο ενδοκρινών αδένων, το ιατρείο παχέος εντέρου και πρωκτού, το αγγειοχειρουργικό ιατρείο, το ιατρείο ανωτέρου πεπτικού και παγκρέατος και το ιατρείο χειρουργικής ήπατος και χοληφόρων. Τα ιατρεία αυτά στελεχώνονται από ιατρούς με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς, πέραν του αντικειμένου της Γενικής Χειρουργικής, όπου υπάρχουν τα ιατρεία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Με το συνδυασμό του κλινικού έργου, της αναγνωρισμένης ερευνητικής δραστηριότητας σε Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο και την αφοσίωση στην Ιατρική Εκπαίδευση, η Αˊ Χειρουργική Κλινική, Α.Π.Θ. συνεχίζει να αποτελεί  μία εκ των ιστορικοτέρων χειρουργικών κλινικών στην Ελλάδα, καθώς και κινητήρια δύναμη για την ακαδημαϊκή χειρουργική στην Ελλάδα.

  ΗA΄ Χειρουργική κλινική του Α.Π.Θ. είναι εγκατεστημένη στον 4ο όροφο του κτιρίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και έχει δύναμη 45 κλινών. Το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής αποτελούν: Στην Γενική Χειρουργική: 1 Καθηγητής Χειρουργικής, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές,1 Επίκουρος Καθηγητής, 2 ακαδημαϊκοί υπότροφοι, 1 επιστημονικός συνεργάτης και 7 ειδικευόμενοι ιατροί. Στην Αγγειοχειρουργική:1 Καθηγητής ,1AναπληρωτήςΚαθηγητής, 1 Επίκουρος Καθηγητής, 1 Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, 2 ακαδημαϊκοί υπότροφοι, και 2 ειδικευόμενοι ιατροί.

  Στον τομέα της αγγειοχειρουργικής εφαρμόζεται η ενδοαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής και των στενώσεων τόσο των καρωτίδων όσο και των περιφερικών της αορτής αγγείων.

  Στον τομέα της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται επεμβάσεις σε όλο το φάσμα κλασσικής και προχωρημένης χειρουργικής, καθώς και τηςλαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται (και με την ύπαρξη των αντιστοίχων εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου) στην αντιμετώπιση α) παθήσεων του μαστού, β) παθήσεων ενδοκρινών αδένων, γ) παθήσεων παχέος εντέρου και πρωκτού και δ) στη διεπιστημονική, πλήρη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση πρωτοπαθών και μεταστατικών όγκων του ήπατος.

  Ο συνδυασμός της γενικής χειρουργικής και της αγγειοχειρουργικής επιτρέπει την αντιμετώπιση πολύπλοκων ογκολογικών περιστατικών, για τα οποία η Κλινική αποτελεί κέντρο αναφοράς στη Βόρειο Ελλάδα. Παράλληλα στην έρευνα η κλινική συνεχίζει να πρωτοστατεί των Πανεπιστημιακών δρώμενων με προγράμματα όπως η 3D-εκτύπωση οργάνων, η οποία αποτελεί μέρος ερευνητικού πρωτοκόλλου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανολόγων , Α.Π.Θ. καθώς και με ερευνητικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιου του Βερολίνου (Γερμανία), της Βέρνης (Ελβετία) και του  Harvard της Βοστώνης (ΗΠΑ).

  Κλινικό έργο

  Στο κλινικό έργο της Α' Πανεπιστημιακής χειρουργικής κλινικής περιλαμβάνονται:

  1. Τακτικά χειρουργεία σε πέντε αίθουσες εβδομαδιαίως ,στα οποία πραγματοποιείται όλο το φάσμα των χειρουργικών – αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.
  2. Day - surgery κάθε Τετάρτη στα χειρουργεία της βραχείας κλινικής , στα οποία καλύπτονται και οι ανάγκες των ογκολογικών ασθενών με τοποθέτηση υποδόριων διαύλων χημειοθεραπείας (in fuse a port )

   

  IΙΙ.           Σηπτικό χειρουργείο κάθε Πέμπτη στις αίθουσες των μικροεπεμβάσεων στο τμήμα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων .

   

  Η κλινική παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις εφαρμόζει τις νέες χειρουργικές τεχνικές.

  α.            Στον τομέα της αγγειοχειρουργικής εφαρμόζεται η ενδοαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής και των στενώσεων τόσο των καρωτίδων όσο και των περιφερικών της αορτής αγγείων.

  β.            Στον τομέα της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται επεμβάσεις κλασσικής χειρουργικής, χειρουργικής ογκολογίας, αγγειο-ογκολογικής χειρουργικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε όλο το φάσμα των επεμβάσεων που αυτές περιλαμβάνουν.

 • Χαρακτηριστικό είναι η ανάπτυξη ιατρείων εξειδικευμένων σε πολύπλοκες χειρουργικές παθήσεις, όπως το ιατρείο χειρουργικής ογκολογίας, το ιατρείο μαστού, το ιατρείο ενδοκρινών αδένων, το ιατρείο παχέος εντέρου και πρωκτού, το αγγειοχειρουργικό ιατρείο, το ιατρείο ανωτέρου πεπτικού και παγκρέατος και το ιατρείο χειρουργικής ήπατος και χοληφόρων. Τα ιατρεία αυτά στελεχώνονται από ιατρούς με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς, πέραν του αντικειμένου της Γενικής Χειρουργικής, όπου υπάρχουν τα ιατρεία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Με το συνδυασμό του κλινικού έργου, της αναγνωρισμένης ερευνητικής δραστηριότητας σε Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο και την αφοσίωση στην Ιατρική Εκπαίδευση, η Αˊ Χειρουργική Κλινική, Α.Π.Θ. συνεχίζει να αποτελεί μία εκ των ιστορικοτέρων χειρουργικών κλινικών στην Ελλάδα, καθώς και κινητήρια δύναμη για την ακαδημαϊκή χειρουργική στην Ελλάδα.
  ΗA΄ Χειρουργική κλινική του Α.Π.Θ. είναι εγκατεστημένη στον 4ο όροφο του κτιρίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και έχει δύναμη 45 κλινών. Το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής αποτελούν: Στην Γενική Χειρουργική: 1 Καθηγητής Χειρουργικής, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές,1 Επίκουρος Καθηγητής, 2 ακαδημαϊκοί υπότροφοι, 1 επιστημονικός συνεργάτης και 7 ειδικευόμενοι ιατροί. Στην Αγγειοχειρουργική:1 Καθηγητής ,1AναπληρωτήςΚαθηγητής, 1 Επίκουρος Καθηγητής, 1 Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, 2 ακαδημαϊκοί υπότροφοι, και 2 ειδικευόμενοι ιατροί.
  Στον τομέα της αγγειοχειρουργικής εφαρμόζεται η ενδοαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής και των στενώσεων τόσο των καρωτίδων όσο και των περιφερικών της αορτής αγγείων.
  Στον τομέα της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται επεμβάσεις σε όλο το φάσμα κλασσικής και προχωρημένης χειρουργικής, καθώς και τηςλαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται (και με την ύπαρξη των αντιστοίχων εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου) στην αντιμετώπιση α) παθήσεων του μαστού, β) παθήσεων ενδοκρινών αδένων, γ) παθήσεων παχέος εντέρου και πρωκτού και δ) στη διεπιστημονική, πλήρη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση πρωτοπαθών και μεταστατικών όγκων του ήπατος.
  Ο συνδυασμός της γενικής χειρουργικής και της αγγειοχειρουργικής επιτρέπει την αντιμετώπιση πολύπλοκων ογκολογικών περιστατικών, για τα οποία η Κλινική αποτελεί κέντρο αναφοράς στη Βόρειο Ελλάδα. Παράλληλα στην έρευνα η κλινική συνεχίζει να πρωτοστατεί των Πανεπιστημιακών δρώμενων με προγράμματα όπως η 3D-εκτύπωση οργάνων, η οποία αποτελεί μέρος ερευνητικού πρωτοκόλλου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανολόγων , Α.Π.Θ. καθώς και με ερευνητικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιου του Βερολίνου (Γερμανία), της Βέρνης (Ελβετία) και του Harvard της Βοστώνης (ΗΠΑ).
  Κλινικό έργο
  Στο κλινικό έργο της Α' Πανεπιστημιακής χειρουργικής κλινικής περιλαμβάνονται:
  I. Τακτικά χειρουργεία σε πέντε αίθουσες εβδομαδιαίως ,στα οποία πραγματοποιείται όλο το φάσμα των χειρουργικών – αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.
  II. Day - surgery κάθε Τετάρτη στα χειρουργεία της βραχείας κλινικής , στα οποία καλύπτονται και οι ανάγκες των ογκολογικών ασθενών με τοποθέτηση υποδόριων διαύλων χημειοθεραπείας (in fuse a port )

  IΙΙ. Σηπτικό χειρουργείο κάθε Πέμπτη στις αίθουσες των μικροεπεμβάσεων στο τμήμα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων .

  Η κλινική παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις εφαρμόζει τις νέες χειρουργικές τεχνικές.
  α. Στον τομέα της αγγειοχειρουργικής εφαρμόζεται η ενδοαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής και των στενώσεων τόσο των καρωτίδων όσο και των περιφερικών της αορτής αγγείων.
  β. Στον τομέα της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται επεμβάσεις κλασσικής χειρουργικής, χειρουργικής ογκολογίας, αγγειο-ογκολογικής χειρουργικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε όλο το φάσμα των επεμβάσεων που αυτές περιλαμβάνουν.

  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΧΕΙΡ/ΚΗΣ    
  ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡ/ΚΗΣ  
  Τοπικές  
  ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
  Γεν. χειρ/κής
  ΣΗΠΤΙΚΟ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

  Επιπλέον, η Κλινική έχει την ευθύνη λειτουργίας πληθώρας γενικών και ειδικών πρωϊνών τακτικών εξωτερικών ιατρείων, που δέχονται ασθενείς με ραντεβού. Πρόκειται για:

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ 08:30-12:00 10:30-14:00 08:30-14:00
  ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ 08:30-12:30
  ΜΑΣΤΟΥ 09:00-11:00
  ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 09:00-11:00
  ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 10:30-12:30
  ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 08:30-14:00 08:30-14:00
  ΗΠΑΤΟΣ 08:30-10:30
  ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 12:00-14:00

  Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική συμμετέχει στο κυκλικό πρόγραμμα των γενικών εφημεριών και των πρωϊνών καλύψεων του νοσοκομείου. Το αγγειοχειρουργικό τμήμα της είναι επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση των συναφών με την ειδικότητα περιστατικών σε όλες τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου, αλλά και σε καθημερινή βάση υπό τη μορφή εσωτερικής κάλυψης των ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Προσωπικό Κλινικής

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Βασίλειος Παπαδόπουλος

ΔΕΠ

Σπυρίδων Μηλιαράς

ΔΕΠ

Κλεάνθης Γιαννούλης

ΔΕΠ

Νικόλαος Σαρατζής

ΔΕΠ

Ιωάννης Λαζαρίδης

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Σπανός

ΔΕΠ

Γεώργιος Τσουλφάς

ΔΕΠ

Δημήτριος Καραμάνος

ΔΕΠ

Δημήτριος Γιακουστίδης

ΔΕΠ

Ανδρέας Τοουλιάς

Επιστημονικός Συνεργάτης

Πέτρος Μπαγγέας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Λέξεις-Κλειδιά: ,