Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής Α.Π.Θ. Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής Α.Π.Θ.

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τομέας: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Διευθυντής: Μάριος Τρίγκας

ΦΕΚ Ίδρυσης: 17/13-2-1990 τεύχος Α'

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2310 992697, +30 6974287874 - Email: mtrigkas@for.auth.gr

 • Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα αιχμής και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν όλοκληρη την αλυσίδα αξίας προϊόντων και υπηρεσιών της δασικής παραγωγής, κοστολόγησης, ανάπτυξης νέων προϊόντων, επιχειρηματικού σχεδιασμού, ερευνών αγοράς και marketing προϊόντων δασικών εκμεταλλέυσεων - επιχειρήσεων και βιομηχανιών, χρηματοδότησεων και διαχείρισης τεχνολογίας και καινοτομίας, οικονομικών φυσικών πόρων, κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομιας.

 • • Αίθουσα διδασκαλίας 40m2 δυναμικότητας 60 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα οπτικοακουστικά μέσα (Η/Υ, projector, οθόνη προβολής κ.λ.π.).
  • Χώρους έρευνας – γραφείων 80 m2 πλήρως εξοπλισμένους με Η/Υ και βοηθητικό εξοπλισμό
  • Λογισμικά προγράμματα στατιστικών αναλύσεων (SPSS, Eviews), ανάλυσης βιωσιμότητας επενδύσεων, κοστολόγησης κ.λ.π.
  • Εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό για έρευνες πεδίου

  • Κοστολόγηση δασικής παραγωγής (προϊόντων, υπηρεσιών, λειτουργιών)
  • Επιχειρηματικά σχέδια και οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Ανάλυση βιωσιμότητας επενδύσεων στο φυσικό περιβάλλον
  • Μελέτες ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων της βιοοικονομίας
  • Έρευνες αγοράς και έρευνες marketing
  • Ανάπτυξη επιχειρησιακής στρατηγικής και επιχειρηματικών μοντέλων δασικών - περιβαλλοντικών επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Οργάνωση παραγωγής δασικών/περιβαλλοντικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών
  • Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων της οικονομίας
  • Περιβαλλοντική κοστολόγηση
  • Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον
  • Εξειδικευμένη επιχειρηματική συμβούλευση και υποστήριξη/εκπαίδευση

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Μάριος Τρίγκας

ΔΕΠ