Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών

Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας: Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών

Διευθυντής: Α. Αθανατοπούλου-Κυριακού

ΦΕΚ Ίδρυσης: Α' 185/18-9-1957 & 1625/2-11-2004

  • Στατική και Δυναμική των Κατασκευών (κλασσικές και σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης).
  • Σεισμική απόκριση σύγχρονων και ιστορικών κατασκευών.
  • Μόρφωση, προσομοίωση και αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών.
  • Στοχαστική ανάλυση – αξιοπιστία των κατασκευών.
  • Προσομοίωση πολλαπλών κλιμάκων σύνθετων υλικών και κατασκευών.
  • Συστοιχία Η/Υ
  • Φορητοί Η/Υ
  • Ενα πολυκαναλικό σύστημα τύπου KYOWA για την μέτρηση των αναπτυσσόμενων επιταχύνσεων
  • Κρουσίμετρo
  • Εναν ανιχνευστή οπλισμού
  • Υπολογιστικές προσομοιώσεις για την εκτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών ή δομικών στοιχείων.
  • Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών και μέθοδοι ενίσχυσης.
  • Αναγνώριση δυναμικών χαρακτηριστικών των κατασκευών.
  • Έλεγχος λογισμικού, που αφορά την ανάλυση και τον σχεδιασμό των κατασκευών.
  • Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων σύνθετων υλικών με βάση τη μικροδομή τους.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ασημίνα Αθανατοπούλου-Κυριακού

ΔΕΠ

Γεώργιος Στεφάνου

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Κωστινάκης

ΔΕΠ

Γεώργιος Μανώλης

ΔΕΠ

Τριαντάφυλλος Μακάριος

ΔΕΠ

Βασιλική Τερζή

ΕΔΙΠ

Ασπασία Γκέσιου

ΕΔΙΠ