Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχέυσεων Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: Ιωάννης Φούζας

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942