Μονάδα Μελέτης των Νεφρικών Νοσημάτων Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Παθολογίας

Διευθυντής: Αικατερίνη Παπαγιάννη

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1950/30-12-2003

  • Εκπαίδευση και έρευνα στα πρωτοπαθή και δευτεροπαθή Σπειραματικά Νοσήματα
  • Έρευνα των ανοσολογικών διαταραχών της ουραιμίας
  • Εκπαίδευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Νεφρολογίας-Αρτηριακής Υπέρτασης
  • Μία Συσκευή ELISA
  • Ένα Σύστημα Bio-Plex πολλάπλών μετρήσεων με τεχνολογία Luminex
  • Μία Συσκευή ανάλυσης βιοηλεκτρικής αντίστασης
  • Δύο Συσκευές αυτοματοποιημένης μέτρησης αρτηριακής πίεσης
  • Τρεις Συσκευές 24ωρης καταγραφής αρτηριακής πίεσης και αρτηριακής δυσκαμψίας
  • Μία Συσκευή υπερηχογραφικού ελέγχου (κεφλές κοιλίας και τραχήλου)
  • Μια φορητή συσκευή υπερηχογραφικού ελέγχου
  • Ποσοτικός προσδιορισμός στον ορό και στα ούρα  μεσολαβητών της φλεγμονώδους αντίδρασης (κυτταροκινών, χυμοκινών, αυξητικών παραγόντων)
  • 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης
  • 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής δυσκαμψίας και αρτηριακών κυμάτων
  • Υπερηχογραφικός έλεγχος πνευμόνων
  • Ανάλυση βιοηλεκτρικής αντίστασης