Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Παθολογίας

Διευθυντής: Ιωάννης Στανόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942