Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: Ευτέρπη Δεμίρη

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942