Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Παθολογίας

Διευθυντής: Χρήστος Παπανδρέου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942