ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διευθυντής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ

ΦΕΚ Ίδρυσης: 112/Α΄/30.6.1928

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 998860 - Email: gkarao@agro.auth.gr

 • • Μελέτη των μηχανισμών αλληλεπίδρασης φυτοπαθογόνων με τα φυτά-ξενιστές και τους φορείς τους
  • Ανάπτυξη/βελτίωση μοριακών και ορολογικών μεθόδων για την διάγνωση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών
  • Μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας και της εξέλιξης φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών
  • Αντιμετώπιση φυτικών ιών με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους
  • Διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας μυκήτων σε μυκητοκτόνα
  • Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθοδολογιών αντιμετώπισης ασθενειών των φυτών, εναλλακτικών της χημικής
  • Βιολογική καταπολέμηση φυτοπαθογόνων μυκήτων με ωφέλιμα ριζοβακτήρια
  • Μελέτη αλληλεπιδράσεων παθογόνου-ξενιστή και παθογόνου-βιοπαράγοντα, στη ριζόσφαιρα
  • Βιολογική καταπολέμηση ζιζανίων με εξειδικευμένους φυτοπαθογόνους μύκητες

 • PCR πραγματικού χρόνου (1),PCR multiblocks (5), ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ (20 m2), ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ (3), ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (2), ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (2), ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (5), ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (1), ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΚΤΩΝ (1), ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΑ (2), ΨΥΧΩΜΕΝΟΙ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΣΗ (1), ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ (5), Φυγόκεντροι ψυχόμενοι (διάφορες κεφαλές), (4), ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ (1), ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ELISA (1), ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΝΕΡΟΥ (1), ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ DNA (1), ΥΠΕΡΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ (1), ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ (1), ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗΣ (1)

  • Διάγνωση ασθενειών/ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών σε δείγματα αγρού και σε πολλαπλασιαστικό υλικό
  • Αξιολόγηση ποικιλιών για αντοχή σε φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς
  • Αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση ασθενειών
  • Έλεγχοι πληθυσμών φυτοπαθογόνων μυκήτων για ανθεκτικότητα σε μυκητοκτόνα

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΗΣ

ΔΕΠ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ

ΔΕΠ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΠΟΔΗ

ΔΕΠ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΛΙΟΓΚΑ

ΔΕΠ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΤΕΠ