ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Παιδαγωγική - Τμήμα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής: Αναστάσιος (Τάσος) Λιάμπας

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3116/29-9-2016, τ. Β'

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310991278 - Email: aliabas@eled.auth.gr

  • Εκπαίδευση προπτυχιακών, και μεταπτυχιακών φοιτητών, επιμόρφωση πτυχιούχων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών
  • Μελέτη λειτουργίας και προγραμμάτων σχολικών και εκπαιδευτικών δομών, της σταδιοδρομίας του μαθητικού τους πληθυσμού,
  • Ρόλος και ταυτότητα εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών,
  • Ψυχοκοινωνικές ταυτότητες παιδιών & εφήβων και αναπηρία.
  • Αναπαραστάσεις παιδιών και παιδικής ηλικίας σε σχέση με τις σχολικές πρακτικές,
 • Το Εργαστήριο στεγάζεται στις αίθουσες 01, 101, 105 του κεντρικού κτιρίου, καθώς και σε αίθουσες του μικρού κτιρίου της αυλής της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29. Στους χώρους του υπάρχει εξοπλισμός γραφείου και υπολογιστές για την υποστήριξη ερευνητικών,  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με μεθόδους, μορφές, μέσα διδασκαλίας, αξιολόγηση μαθητών, οργάνωση διαδικασιών μάθησης και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
  • Δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτική πολιτική
  • Εκπόνηση εκπαιδευτικών ερευνών
  • Διερεύνηση κοινωνικών αναγκών και  ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμβουλευτικού έργου στην εκπαίδευση

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αναστάσιος Λιάμπας

ΔΕΠ

Άννα Μπίμπου

ΔΕΠ

Χριστοδούλα Μητακίδου

ΔΕΠ

Ελένη Ντρενογιάννη

ΔΕΠ

Παναγιώτα Καραγιάννη

ΔΕΠ

Μάρθα Ιωαννίδου

ΔΕΠ

Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη

ΔΕΠ

Ευαγγελία Μπουγατζέλη

ΕΔΙΠ

Ελένη Κουϊμτζή

ΕΔΙΠ