Εργαστήριο A’ Χημικής Μηχανικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Χημικών Μηχανικών

Τομέας: Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Διευθυντής: Στέργιος Γιάντσιος

ΦΕΚ Ίδρυσης: (ΦΕΚ 85/29-4-1975,τ.Α)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 991293 - Email: yiantsio@auth.gr

 • Tο Εργαστήριο A’ Χημικής Μηχανικής ιδρύθηκε από τον Τομέα Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του τμήματος. Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1975 (ΦΕΚ 85/29-4-1975,τ.Α). Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της διεξαγωγής του μαθήματος Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Ι, το οποίο είναι μάθημα του 4ου έτους και διενεργείται κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

  Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

  • Εξοικείωση των φοιτητών με βασικές διεργασίες τις οποίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν ως μηχανικοί σε βιομηχανικό περιβάλλον.
  • Ικανότητα επεξεργασίας και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων.
  • Ικανότητα σύνταξης σωστών τεχνικών εκθέσεων.
  • Ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή σε ομαδική εργασία.

  Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται από ολιγομελείς ομάδες φοιτητών:

                  Άσκηση 1:   Ψυκτικά κύκλα

                  Άσκηση 2:   Μελέτη βρασμού και συμπύκνωσης

                  Άσκηση 3:   Ρευστοστερεά κλίνη στερεών-αερΐου

                  Άσκηση 4:   Διήθηση-Φιλτρόπρεσσα

                  Άσκηση 5:   Εναλλάκτης θερμότητας

                  Άσκηση 6:   Μετρήσεις Μηχανικής Ρευστών

                  Άσκηση 7:   Συντελεστής Μεταφοράς Θερμότητος

  Η σωστή εξάσκηση στα εργαστήρια απαιτεί άρτια κατάρτιση των φοιτητών στις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις τις οποίες λαμβάνουν μέσω των μαθημάτων που διδάσκονται στον τομέα και συγκεκριμένα στην Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική Ι-ΙΙ,  τα Φαινόμενα Μεταφοράς Ι-II και τις Φυσικές Διεργασίες Ι-ΙΙ.

 • Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου  Εργαστήριο A’ Χημικής Μηχανικής  περιλαμβάνονται:

  • Ιξωδόμετρα μεγάλης ακρίβειας για νευτωνικά και μη νευτωνικά υγρά
  • Ρεόμετρο
  • Συσκευές: κύκλου ψύξεως, βρασμού και συμπύκνωσης, εναλλάκτη θερμότητας, μετρήσεως συντελεστού μεταφοράς θερμότητας
  • Φιλτρόπρεσσα
  • Φυγοκεντρικές αντλίες και αντλίες θετικής εκτοπίσεως

     

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αμαλία Αγγελή

ΔΕΠ

Στέργιος Γιάντσιος

ΔΕΠ

Γεώργιος Καραπέτσας

ΔΕΠ

Ευστάθιος Κικκινίδης

ΔΕΠ

Μιχαήλ Στουκίδης

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Λαβδάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Στέφανος Αλεξόπουλος

ΕΔΙΠ

Ευαγγελία Μουτάφη

ΕΔΙΠ

Ελένη Σεμερτζίδου

ΕΤΕΠ