Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Παιδαγωγική - Τμήμα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής: Καθ. Δρ. Νίκος Λαμπρινός

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3116/29-9-16

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310991201 - Email: labrinos@eled.auth.gr

  1. Παραγωγή εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων
  2. Ενίσχυση των μαθημάτων STEM σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  3. Συλλογή, επεξεργασία, ενημέρωση, αποθήκευση και διάθεση ψηφιακών δεδομένων.
  4. Κατασκευή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση νέων εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων όπως ψηφιακών χαρτών (2D, 3D), εικονικών πτήσεων, εκπαιδευτικών ταινιών (slowmation) ή  τροποποίηση/βελτίωση παλαιοτέρων κατόπιν σχετικής αδείας, στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλης επιστημονικής κοινότητας.
  5. Δραστηριοποίηση σε τομείς που σχετίζονται με καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: Φυσική, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Αστρονομία, Οικολογία, Χημεία, Βιολογία.
  6. Ανάπτυξη δραστηριότητας ή/και σύνδεση με φιλεκπαιδευτικούς τομείς της κοινωνίας (πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς συλλόγους, μουσεία, κ.λπ.), τομείς της δημόσιας διοίκησης (υπουργεία, περιφέρειες διοίκησης και εκπαίδευσης, τοπικούς φορείς κ.λπ.) και της οικονομίας (ΜΚΟ, Κοινωφελή Ιδρύματα, κ.λπ.).
 • Υπολογιστές (σταθεροί και φορητοί) PC και MAC, server

  εκτυπωτές - plotter

  συσκευές GPS

  Λογισμικά GIS

  ψηφιακή κάμερα, προβολείς

 • Μέσα από την ερευνητική του δράση το εργαστήριο σκοπεύει να παρέχει:

  1. Εκπαίδευση στους φοιτητές/τριες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στα ανοικτά και ελεύθερα λογισμικά που αφορούν τις επιστήμες STEM
  2. Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου
  3. Εκπαιδευτικό υλικό (χειραπτικού και ψηφιακού)
  4. Νέες προτάσεις και ιδέες σχετικά με την αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
  5. Επιμόρφωση στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς σε θέματα STEM
  6. Συνεργασία σε αντίστοιχα εργαστήρια άλλων πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών μονάδων και ιδιωτικών κέντρων.
  7. Την συμβουλή του και συνεισφορά του στη συγγραφή και κατάθεση ερευνητικών προτάσεων Ελληνικών ή/και Διεθνών

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Νίκος Λαμπρινός

ΔΕΠ

Φανή Σέρογλου

ΔΕΠ

Γιάννης Παπαδόπουλος

ΔΕΠ

Παναγιώτης Κουμαράς

ΔΕΠ

Δέσποινα Δεσλή

ΔΕΠ

Βασίλης Κουλούντζος

ΕΔΙΠ