Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας

Τομέας: Χημικής Τεχνολογίας & Βιομηχανικής Χημείας

Διευθυντής: Μαρία Τσιμίδου, Καθηγήτρια

ΦΕΚ Ίδρυσης: 130/27-9-1990 τ. Α.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2310 997796 - Email: tsimidou@chem.auth.gr

  • Πηγές και δράση φυσικών αντιοξειδωτικών
  • Έλεγχος ποιότητας και γνησιότητας ελαιολάδου, χημεία θερμαινόμενων ελαίων, ήσσονα συστατικά λιπών και ελαίων με βιολογική δράση (φαινόλες, βιταμίνες)
  • Λειτουργικές ιδιότητες (γαλακτωματοποιητική, αφριστική, πηκτωματοποιητική δράση) πρωτεϊνών και πολυσακχαριτών σε συστήματα τροφίμων. Εκτίμηση του ρόλου  βιοπολυμερών στον σχηματισμό της δομής και την υφή των τροφίμων. Ρεολογικές ιδιότητες συστημάτων διασποράς. Μελέτη ημίρρευστων κολλοειδών συστημάτων τροφίμων.
  • Έλεγχος ποιότητας και γνησιότητας του αρτύματος σαφράνι (Crocus sativus L.) και άλλων φυσικών προϊόντων
  • Παραλαβή και φυσικοχημική μελέτη πρωτεϊνικών κλασμάτων από κύριες και νέες πηγές και παραπροϊόντα γεωργικών βιομηχανιών.
  • Μελέτη αρώματος τροφίμων.
  • Μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων στερεών τροφίμων.
  • Μεταποίηση και έλεγχος ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς.
  • Βιοτεχνολογική παραγωγή τροφίμων (ελιά, ξύδι, οίνος, αρτοσκευάσματα) και συστατικών τους (καροτενοειδή) και έλεγχος ποιότητας.
  • Αξιοποίηση αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων και ποτών με βιοτεχνολογικές μεθόδους.
  • Οργανοληπτική εξέταση οίνων.
 • Το Εργαστήριο διαθέτει

  • Συσκευές υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης με ανιχνευτές συστοιχίας διόδων λυχνιών-φθορισμού, υπεριώδους-ορατού και διαφορικό διαθλασίμετρο (HPLC-DAD-FL, HPLC-UV, HPLC-RI)
  • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας-ολφακτομετρίας συζευγμένο με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID, GC-O)
  • Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους με δυνατότητα παραγώγισης, φθορισμού, FT-IR
  • Χρωματόμετρο
  • Πιλοτικό ελαιοτριβείο
  • Συσκευή μέτρησης μεγέθους σταγονιδίων συστημάτων διασποράς
  • Αναλυτή υφής τροφίμων (texture analyser)
  • Συσκευές εκτίμησης αρτοποιητικής ικανότητας αλεύρων (φαρινογράφος και εξτενσιογράφος)
  • Συσκευή ηλεκτροφόρησης
  • Συσκευή ξήρανσης με ψεκασμό για σχηματισμό νανοσωματιδίων (nano spray dryer)
  • Συσκευές κρυοξήρανσης
  • Βιοαντιδραστήρες
  • Συσκευή μέτρησης ενεργότητας νερού Aw
  • Απαγωγό νηματώδους ροής
  • Ψυχόμενη φυγόκεντρο
  • Συσκευές παραγωγής υπερήχων
  • Άλλες συσκευές και όργανα αναλυτικού εξοπλισμού
 • Προσδιορισμός βασικών παραμέτρων ποιότητας τροφίμων και φυσικών προϊόντων

  Ρεολογικά χαρακτηριστικά και υφή τροφίμων με ενόργανες και οργανοληπτικές μεθόδους

  Έλεγχος ποιότητας και γνησιότητας ελαιολάδου και άλλων ελαίων-λιπών

  Ανάλυση οίνων και ξυδιού

  Συμβουλευτική στην προετοιμασία φακέλων για πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Βασίλειος Κιοσέογλου

ΔΕΠ

Μαρία Τσιμίδου

ΔΕΠ

Γεώργιος Μπλέκας

ΔΕΠ

Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου

ΔΕΠ

Φανή Μαντζουρίδου

ΔΕΠ

Νικόλαος Νενάδης

ΔΕΠ

Ευφημία Χατζηδημητρίου

ΔΕΠ

Στεργιανή Ορδούδη

ΕΔΙΠ