Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διευθυντής: Αθηνά Λαζαρίδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 55-τ. Α΄-10-4-1990

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310991671 - Email: athlazar@agro.auth.gr

 • Εκπαιδευτικά αντικείμενα:
  Χημεία Τροφίμων, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Βιοχημεία Τροφίμων

  Ερευνητικά αντικείμενα:
  -Χημεία και φυσικοχημεία πολυσακχαριτών
  -Ρεολογία και θερμοφυσικές ιδιότητες τροφίμων, συστατικών τους και υλικών συσκευασίας
  -Χημικές, βιοχημικές και φυσικοχημικές μεταβολές τροφίμων ή συστατικών τους ως συνέπεια διεργασιών μεταβολισμού και μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης
  -Φυσικοχημικές ιδιότητες και εφαρμογές εδώδιμων μεμβρανών και επικαλύψεων από βιοπολυμερή
  -Nανοσύνθετα συστήματα βιοπολυμερών (φυσικοχημικές ιδιότητες – εφαρμογές
  -Μελέτη προϊόντων αρτοποιίας συμπεριλαμβανομένων και αρτοσκευασμάτων χωρίς γλουτένη
  -Μελέτη προϊόντων γάλακτος χαμηλής λιποπεριεκτικότητας και ρεολογία ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος
  -Σχέσεις μοριακής κινητικότητας σε άμορφα συστήματα τροφίμων (χαμηλής περιεκτικότητας νερού ή κατεψυγμένα προϊόντα) και σταθερότητας (εμπορικό όριο ζωής) του προϊόντος
  -Κινητικές μελέτες σταθερότητας φυσικών χρωστικών και άλλων βιοενεργών συστατικών σε τρόφιμα
  -Yφή τροφίμων και συστατικών τους
  -Βιολειτουργικά τρόφιμα - βιοενεργά συστατικά (σχεδιασμός, νέων προϊόντων, σταθερότητα, βιολογική δράση)

  • Σύστημα υγρής χρωμαογραφίας HPLC με τρεις ανιχνευτές (RI, UV-Vis-Diode Array, Pulsed Amperometric)
  • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με FID ανίχνευση
  •  Διαφορικό Μικροθερμιδόμετρο Σάρωσης (DSC)
  • Δυναμικός Θερμικός Μηχανικός Aναλυτής (DMTA)
  • Μηχανικοί Aναλυτές υφής μεγάλων παραμορφώσεων (τύπου Ίνστρον)
  • Συσκευή μέτρησης ενεργότητας νερού
  • Δυναμικά Ρεόμετρα
  • Μικροσκόπιο υπερευρέως πεδίου με πηγή φθορισμού και πόλωση, με σύστημα ανάλυσης ψηφιακής εικόνας.
  • Έξι κλίβανοι ελεγχόμενης θερμοκρασίας – σχετικής υγρασίας (για επιταχυνόμενες δοκιμές προσδιορισμού διάρκειας ζωής τροφίμων)
  • Φυγόκεντροι
  • Μύλοι άλεσης για άλεση σπόρων δημητριακών και οσπρίων
  • Συσκευή λυοφιλίωσης
  • Ζυμωτήρια
  • Ταχυζυμωτήριο
  • Φούρνος-Στόφα ελεγχόμενης θερμοκρασίας-σχετικής υγρασίας και σύστημα έκχυσης ατμού για παρασκευή αρτοσκευασμάτων
  • Κλίβανοι ελεγχόμενης θερμοκρασίας – σχετικής υγρασίας
  • Laser σαρωτής για μέτρηση όγκου σε αρτοσκευάσματα και άλλα τρόφιμα
  • Συσκευή φρύξης σπόρων
  • Αυτόματη μονάδα τιτλοδότησης για τη σταθεροποίηση του pH κατά τη διάρκεια in vitro δοκιμών πέψης τροφίμων ή μοντέλων τροφίμων
  • Συσκευές Soxhlet και Kjeldahl
  • Αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για οργανοληπτικές εξετάσεις
  • Στατιστικά πακέτα-Λογισμικά προσαρμογής εξισώσεων σε κινητικά δεδομένα και επεξεργασίας αποτελεσμάτων οργανοληπτικής αξιολόγησης
 • Χημικές και φυσικοχημικές αναλύσεις τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρονταν: Ανάλυση υφής τροφίμων με αναλυτή υφής μεγάλων παραμορφώσεων (π.χ. προσδιορισμός ελαστικότητας, εκτατότητας, τραγανότητας, αντοχής κατά τη μάσηση), μέτρηση ιξώδους με περιστροφικό ρεόμετρο, μέτρηση ενεργότητας νερού (aw), μέτρηση χρώματος με χρωματόμετρο, ποσοτικός προσδιορισμός και ανάλυση μοριακής δομής αμύλου, β-γλυκανών και αραβινοξυλανών δημητριακών, προσδιορισμό σακχάρων, οργανικών οξέων βιταμίνης C με υγρή χρωματογραφία, προσδιορισμός διαιτητικών ινών, προσδιορισμός αντιοξειδωτικής δράσης κ.α. Επιταχυνόμενες δοκιμές προσδιορισμού εμπορικής διάρκειας ζωής τροφίμων. Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης

ΔΕΠ

Αθηνά Λαζαρίδου

ΔΕΠ

Ιωάννης Μουρτζίνος

ΔΕΠ

Μαγδαληνή Χατζηκαμάρη

ΕΔΙΠ

Μαρία Σαμολαδά

ΕΔΙΠ

Χαράλαμπος Μισιρλής

ΕΤΕΠ

Γεωργία Κολέτσου

ΕΤΕΠ