Εργαστήριο Φωνητικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τομέας: Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Διευθυντής: Κατερίνα Νικολαΐδου (αναπλ. Ιωάννα Τοπιντζή)

ΦΕΚ Ίδρυσης: 182/9-10-1987 τ. Α'

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 997370 - Email: phoneticslab@enl.auth.gr

 • Το Εργαστήριο Φωνητικής  καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα εξής πεδία:

  • μελέτη της άρθρωσης, ακουστικής και αντίληψης της ομιλίας
  • μελέτη της φωνολογικής ανάπτυξης της ελληνικής γλώσσας σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
  • μελέτη φωνητικών/φωνολογικών στοιχείων διαλέκτων της ελληνικής
  • μελέτη των διαταραχών παραγωγής ομιλίας σε διάφορες παθολογίες, π.χ. βαρηκοΐα-κώφωση
  • μελέτη φωνητικών/φωνολογικών στοιχείων στην διαγλώσσα μαθητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
  • μελέτη της μεθοδολογίας διδασκαλίας της προφοράς
  • δημιουργία διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς
  • ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης σε Η/Υ για άτομα με διαταραχές ομιλίας και για μαθητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 • Το Εργαστήριο Φωνητικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (χώρος 308 Δ). Είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένες τεχνικές για την ακουστική και αρθρωτική ανάλυση της ομιλίας.  Διαθέτει στούντιο ηχογράφησης, υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και λογισμικά για την καταγραφή της ομιλίας και για μετέπειτα ακουστική ανάλυση. Είναι επίσης εξοπλισμένο με σύγχρονες τεχνικές αρθρωτικής ανάλυσης της ομιλίας, και συγκεκριμένα τον ηλεκτροπαλατογράφο και τον υπέρηχο, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα μελέτης της γλωσσικής άρθρωσης σε πραγματικό χρόνο στον ρέοντα λόγο καθώς και παροχής  βιοανατροφοδότησης.  Στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων στελεχώνεται από μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Την τεχνική υποστήριξη παρέχει ένας μηχανικός υπολογιστών, μέλος ΕΤΕΠ.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αικατερίνη Νικολαΐδου

ΔΕΠ

Ιωάννα Τοπιντζή

ΔΕΠ

Αναστάσιος Πασχάλης

ΕΤΕΠ