Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Φυσικής

Τομέας: Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Αλκιβιάδης Μπάης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 254/Α΄/15.9.1981

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 998156 - Email: lap@physics.auth.gr

 • Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) υπάγεται στον Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ΕΦΑ έχει στη διάθεση του βασικό επιστημονικό εξοπλισμό που αναπτύχθκες σταδιακά μετά το 1982 όταν εγκαταστάθηλε το πρώτο παγκοσμίως φασματοφωτόμετρο Brewer για τη μέτρηση του στρώματος του όζοντος. Σήμερα περιλαμβάνει εξοπλισμό που υπσοτηρίζει ερευνητικά πλήθος ερευνητικών αντικειμένων, με βασικό πυρήνα την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, και συμμετέχει ενεργά σε παγκόσμια δίκτυα μετρήσεων. Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΦΑ εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων μεταξύ των οποίων:

  • Η Διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα
  • Η σύσταση της ατμόσφαιρας
  • Οι οπτικές ιδιότητες ατμοσφαιρικών αερίων και αιωρημάτων
  • Η ποιότητα του αέρα
  • Οι περιβαλλοντικές προγνώσεις
  • Οι κλιματικές μεταβολές και οι αλληλεπιδράσεις τους με την ατμόσφαιρα
  • Οι μεταβολές και η φυσική του στρώματος του όζοντος
  • Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια

  Τα παραπάνω αντικείμενα μελετώνται με τη χρήση επίγειων και δορυφορικών μετρήσεων, και υποστηρίονται από μοντέλα διάδοσης ακτινοβολίας, ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, ατμοσφαιρικής χημείας, εκπομπών, μετεωρολογίας και κλίματος.

 • Φασματοφωτόμετρο όζοντος & UV ακτινοβολίας (Brewer Mk II)

  Φασματοφωτόμετρο όζοντος & UV ακτινοβολίας διπλού μονοχρωμάτορα (Brewer Μk ΙΙΙ)

  Συστοιχία 9 ακτινομέτρων ηλιακής ακτινοβολίας ευρείας φασματικής απόκρισης

  Σύστημα τηλεπισκόπησης αιωρούμενων σωματιδίων και όζοντος Lidar-DIAL

  Συστήματα max-DOAS Phaethon για τη μέτρηση της ολικής και της τροποσφαικής στήλης αερίων (3)

  Σύστημα LP-DOAS για τη μέτρηση αερίων ρύπων (SANOA)

  Σϋστημα FTIR για τη μέτρηση θερμοκηπικών αερίων

  Ηλιακό φωτόμετρο φίλτρων μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων (CIMEL)

  Σύστημα οπτικού χαρακτηρισμού ακτινομετρικών οργάνων (Oriel, SPEX, UDT)

  Μονάδα βαθμονόμησης ακτινομετρικών οργάνων με πρότυπες λυχνίες

  Δίκτυο ακτινομέτρων πολλαπλών φίλτρων (NILU-UV)

  Αναλυτής αιωρούμενων σωματιδίων (GRIMM)

  Cluster υπολογιστών (ΧΧ επεξεργαστές) ενσωματωμένο στο GRID

  Σύστημα ψηφιακής απεικόνισης των νεφών

 • Συστηματική παρακαλούθηση της ατμοσφαιρικής σύστασης για διάφορα αέρια και αιωρήματα

  Συστηματική παρακαλούθηση της ηλαικής ακτινοβολίας σε διάφορες φασματικές περιοχές

  Συστηματική παραγωγή περιβαλλοντικών προγνώσεων (ρύπανσης, καιρού, UV Index)

  Ποιοτικός έλεγχος δορυφορικών δεδομένων της σύστασης της ατμόσφαιρας – European Space Agency

  Ποιοτικός έλεγχος δορυφορικών δεδομένων της σύστασης της ατμόσφαιρας – European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites

  Χαρτογράφηση του Ολικού Όζοντος σε πραγματικό χρόνο – Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός

  Υποστήριξη των ετησίων και τετραετών εκθέσεων αποτίμησης του Environmental Effects Assessment Panel of ozone depletion and climate change, United Nations Environment Programme, (από το 2002)

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αλκιβιάδης Μπάης

ΔΕΠ

Δημήτριος Μελάς

ΔΕΠ

Δημήτριος Μπαλής

ΔΕΠ

Κλεαρέτη Τουρπάλη

ΔΕΠ

Χαρίκλεια Μελέτη

ΔΕΠ

Αικατερίνη Γκαρανέ

ΕΔΙΠ

Ουρανία Κοπαλίδου

ΕΤΕΠ