Εργαστήριο Τεχνολογιών Βιομηχανιών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών

Εργαστήριο Τεχνολογιών Βιομηχανιών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Χημικών Μηχανικών

Τομέας: Τεχνολογιών

Διευθυντής: Βαρελτζής Πάτροκλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 427/21-6-1988

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +302310996162 - Email: pkvareltzis@cheng.auth.gr

  • Μηχανική τροφίμων
  • Σχεδιασμός και παραγωγή λειτουργικών τροφίμων
  • Βελτίωση ποιότητας τροφίμων με έμφαση στην ασφάλεια τους και την υγεία του καταναλωτή με χρήση εργαλείων –omics (foodomics – metabolomics)
  • Διεργασίες ανάκτησης βιο-ενεργών/λειτουργικών συστατικών από παραπροϊόντα βιομηχανίας/προϊόντα με χαμηλή εμπορική αξία
  • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία τροφίμων
 • Το εργαστήριο μεταξύ άλλων διαθέτει:

  • αναλυτή υφής
  • ξηραντήρα καταιονισμού (spray dryer)
  • HPLC
  • συσκευαστήριο κενού/τροποποιημένης ατμόσφαιρας
  • κλίβανο
  • Μικροβιολογικό εργαστήριο
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων

  Σχεδιασμός και ανάπτυξη/βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών

  Προσδιορισμός ποιότητας/ασφάλειας τροφίμων

  Προσδιορισμός φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων διαφόρων συστατικών τροφίμων

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Πάτροκλος Βαρελτζής

ΔΕΠ