Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διευθυντής: Ευγενία Γραμματικοπούλου

ΦΕΚ Ίδρυσης: Π.Δ. 167/ΦEK 123/11 Iουνίου 1998

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-997494 & 2310-997507 - Email: egrammat@frl.auth.gr

  • Προώθηση της συγκριτολογικής έρευνας και των συγκριτολογικών σπουδών στην Ελλάδα
  • Μελέτη της γαλλικής και γαλλόφωνης λογοτεχνίας, και ένταξή της στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας γραμματολογίας. Ειδικότερα, μελέτη της σχέσης γαλλόφωνης και ελληνόφωνης λογοτεχνίας
  • Διαπολιτισμικά θέματα
  • Λογοτεχνική πρόσληψη μέσω της μετάφρασης
  • Θεωρία και πρόσληψη του λογοτεχνικού μύθου
  • Θεωρία, ιστορία της λογοτεχνίας και κριτικές προσεγγίσεις
  • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διημερίδων και συνεδρίων
  • Διοργάνωση φιλολογικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε σύνδεση με την κοινωνία και το ευρύ κοινό
  • Διεξαγωγή επιστημονικών / ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες
  • Διαλέξεις, ομιλίες, σεμινάρια ενταγμένες στο συγκριτολογικό πεδίο
  • Συνεργασία με άλλους φορείς και ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • Έκδοση (από το 1999) του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού συγκριτικής γραμματολογίας  "Διακείμενα" / "Intertextes" (ISSN: 2241-1186):

  http://dia-keimena.frl.auth.gr/site