Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής (ΕΣΕΜΗΦ) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Πληροφορικής

Τομέας: Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

Διευθυντής: Νίκος Κονοφάος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 240-τ.Β-1-2-2018

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-991929 - Email: nkonofao@csd.auth.gr

 • Έρευνα:

  • Ανάλυση δεδομένων - Στατιστικά μοντέλα
  • Βελτιστοποίηση
  • Τεχνικές επίλυσης διαφορικών εξισώσεων
  • Κρυπτογραφία - Θεωρία αριθμών
  • Μικροηλεκτρονική-Νανοηλεκτρονική
  • Κβαντικοί υπολογιστές.

  Διδασκαλία:

  Μαθήματα κορμού και κατευθύνσεων τόσο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών καθώς και μαθήματα των νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής .

  • Υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων (PC και σταθμοί εργασίας)
  • Προηγμένα συστήματα FPGA (Spartan 6, Ultrascale).
  • Συσκευές arduino και σχετικός υποστηρικτικός εξοπλισμός.
  • Συσκευές rasberry και σχετικός υποστηρικτικός εξοπλισμός.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ελευθέριος Αγγελής

ΔΕΠ

Νικόλαος Κονοφάος

ΔΕΠ

Νικόλαος Τσίτσας

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Δραζιώτης

ΔΕΠ