Εργαστήριο Σημειωτικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα:

Διευθυντής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΔΗΣ

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 610/8-3-2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 2310 997518 - Email: semiolab@auth.gr

 • Το Εργαστήριο Εργαστήριο Σημειωτικής (AUTH SemioLab), εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε τομείς της βασικής έρευνας και των εφαρμογών του αντικειμένου της Σημειωτικής, όπως:

  (α) Σημειωτική κειμένου και εικόνας
  (β) Σημειωτική πολιτισμικών και κοινωνικών θεμάτων και πρακτικών (λογοτεχνία, μετάφραση, κινηματογράφος, θέατρο, διαφήμιση, χώρος, καθημερινές πρακτικές)
  (γ) Σημειωτική εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών (εκπαιδευτική νομοθεσία, σχολικά εγχειρίδια).

  Η αποστολή του συνίσταται στις ακόλουθες δράσεις:

  1. Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής τα οποία συμμετέχουν ισότιμα, καθώς και άλλων Σχολών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου
  2. Παροχή εκπαίδευσης (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το Εργαστήριο Σημειωτικής-Semiolab και προβλέπεται από τον νόμο.
  3. Συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ίδιους και συναφείς στόχους, καθώς και με κέντρα παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της εικόνας και της διαφήμισης
  4. Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους
  5. Συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

  1. Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (τ. Α΄, αριθμ. 53)
  2. Παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα (π.χ. νομικών περιπτώσεων, ως εμπειρογνώμονες σε δικαστήρια) που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αναστασία-Χαρίκλεια Χριστοδούλου

ΔΕΠ

Ευάγγελος Κουρδής

ΔΕΠ

Χαρίκλεια Γυιόκα

ΔΕΠ

Λουκία Κωστοπούλου

ΕΔΙΠ

Γεώργιος Δαμασκηνίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ευριπίδης Ζαντίδης

ΔΕΠ

Γρηγόρης Πασχαλίδης

ΔΕΠ

Ξανθίππη Δημητρούλια

ΔΕΠ