Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Φυσικής

Τομέας: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διευθυντής: Σιακαβάρα Αικατερίνη, Καθηγήτρια

ΦΕΚ Ίδρυσης: 4192/27-12-2016, τ. Β'

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998055 / 2310998232 / 2310998430 - Email: skv@auth.gr

 • Ερευνητικά  και  εκπαιδευτικά αντικείμενα

  Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου είναι μακρόχρονο καθώς οι δραστηριότητες των μελών του  χρονολογούνται και πολύ πριν την επίσημη ίδρυση του εργαστηρίου.

  Τα ερευνητικά αντικείμενα του ΕΡα είναι

  • Ασύρματες Επικοινωνίες
  • Βιοϊατρική Τεχνολογία
  • Ηλεκτρομαγνητική θεωρία - Εφαρμογές
  • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
  • Κεραίες
  • Μικροκύματα
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός

  Το εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου έχει άμεση σχέση με τα ερευνητικά του αντικείμενα. Έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει έντεκα (11) μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής, υποστηρίζει αυτοδύναμα την κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) του Τμήματος Φυσικής με δώδεκα (12) μαθήματα ενώ προσφέρει και ένα (1) μάθημα στο ΠΜΣ  Υπολογιστικής Φυσικής. Για την υποστήριξη αυτών των μαθημάτων έχουν συγγραφεί σημειώσεις και βιβλία και έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, διαφάνειες, εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων).Έως σήμερα έχει επίσης αναθέσει και υποστηρίξει α) 32 διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και 10 σε εξέλιξη β)εκατόν εξήντα (160) μεταπτυχιακές διπλωματικές  εργασίες και γ)ενενήντα (90) πτυχιακές εργασίες ενώ σημαντικός αριθμός φοιτητών και αποφοίτων, εκπαιδευμένων από τα μέλη του εργαστηρίου, έχει εργαστεί στα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκπονήθηκαν και εκπονούνται στο ΕΡα.

 • Το ΕΡα διαθέτει  εξοπλισμό για μετρήσεις στις περιοχές RF, Μικροκυμάτων και Οπτικής Επικοινωνίας. Συγκεκριμένα διαθέτει: Αναλυτές Φάσματος, Αναλυτές Κυκλωμάτων, Αναλυτή Πρωτοκόλλων, Αναλυτή Ασύρματων Δικτύων, Δέκτη ΕΜΙ, Πεδιόμετρα, Οπτικό Ανακλασίμετρο στο Πεδίο του Χρόνου (OTDR), Ευρυζωνικούς Μετρητές Ακτινοβολίας, Μετρητές έντασης ηλεκτρικού & μαγνητικού πεδίου, Προσωπικά εκθεσιόμετρα, Ηχόμετρο, Κεραίες, Μονάδα Επεξεργασίας και Απεικόνισης Εντοπισμού Διεύθυνσης Εκπομπής, Γεννήτριες RF, Γεννήτριες συναρτήσεων, Ενισχυτές RF, Αναγνώστες RFID, Παλμογράφους, Λογισμικά μετρήσεων, Λογισμικά προσομοίωσης για την επίλυση προβλημάτων εφαρμοσμένου ηλεκτρομαγνητισμού. Επίσης, στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητάς του το ΕΡα έχει αναπτύξει λογισμικά σχεδίασης στοιχειοκεραιών και ελέγχου συστημάτων Ραδιοεπικοινωνίας.

 • Τo ΕΡα παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. Μέτρηση των επιπέδων των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο  και ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών μετρητών για τη συνεχή καταγραφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον
  2. Ενημέρωση του κοινού για τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων στο περιβάλλον.
  3. Ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών για τη λειτουργία, διαχείριση, υποστήριξη και διαλειτουργικότητα δικτύων σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
  4. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
  5. Εκπόνηση μελετών για εφαρμογές συναφείς με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου (σχεδίαση πρωτοποριακών συστημάτων μέτρησης και ελέγχου της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης και της εκτίμησης της επικινδυνότητας από ραδιοσυχνοτικές πηγές).
  6. Εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνογνωσίας σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (σχεδίαση δικτύων ευρυζωνικής επικοινωνίας, απόδοση συχνοτήτων σε σταθμούς ευρυεκπομπής, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε εγκατάστασεις ραντάρ και πάρκων κεραιών κ.ά).
  7. Έλεγχο ραδιοφάσματος ασύρματων εκπομπών.
  8. Σχεδίαση, ανάπτυξη και βαθμονόμηση πρωτοτύπων κεραιοσυστημάτων για εξειδικευμένες εφαρμογές.
  9. Σχεδίαση και ανάπτυξη ασύρματων δικτύων αισθητήρων ελέγχου για εμπορικές εφαρμογές
  10. Βιοϊατρικές εφαρμογές
  11. Το εργαστήριο είναι αναγνωρισμένο από την Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ και έχει πιστοποιηθε,ί από εξωτερικό φορέα, για τις υπηρεσίες που προσφέρει προς τρίτους, με ISO 17025:2005 (2014-2018).
  12. Σύμφωνα με τη διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 (αρ. πιστ. διαπίστευσης 924-2 με χρονική ισχύ έως την 18/09/2022) από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να διενεργεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων στην περιοχή 75MHz - 3GHz, με μετρούμενο μέγεθος την ένταση (Ε) του ηλεκτρικού πεδίου και παρέχει υπηρεσίες διενεργώντας μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ και σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων.

   Συμμετοχή σε πρόσφατα και τρέχοντα έργα, με τίτλους και θεματολογία:

  • Διαχείριση νερού - Μέτρηση πλήρωσης δεξαμενής νερού
  • Γεωργία ακριβείας - Υδροπονικές καλλιέργειες
  • Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων - AQUANET
  • Μαγνητική έκθεση σπόρων λαχανικών
  • Ασύρματη ενδοσκόπηση του γαστρεντερικού συστήματος
  • Μη επεμβατική διέγερση εγκεφάλου
  • Ευρυζωνική υπηρεσία μετεωρολογικής απεικόνισης (ΕΥΡΥΜΑ)
  • Tεχνική υποστήριξη γιa την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικων ινών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Δίκτυο ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΔΕΠΕΗΤ)
  • Πρόγραμμα “Ερμής” (Human  Exposure and  Radiation Monitoring of  Electromagnetic  Source)__www.hermes-program.gr  (Πρωτοποριακό σύστημα συνεχούς μέτρησης και ελέγχου της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων στο περιβάλλον
  • Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων _https://paratiritirioemf.eeae.gr
  • Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G-IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αικατερίνη Σιακαβάρα

ΔΕΠ

Ηλίας Βαφιάδης-Σίνογλου

ΔΕΠ

Θεόδωρος Σαμαράς

ΔΕΠ

Σωτήριος Γούδος

ΔΕΠ

Δημήτριος Μπάμπας

ΕΔΙΠ

Κωνσταντίνος Μπαλτζής

ΕΔΙΠ

Θεόδωρος Κάιφας

ΕΔΙΠ

Γεώργιος Μίαρης

ΕΤΕΠ

Αχιλλέας Μπουρσιάνης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Χρήστος Αποστολίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Σεραφείμ Ιακωβίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Αθανάσιος Μανάσας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Αποστολία Καραμπατέα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ιωάννα Διαμαντή

Επιστημονικός Συνεργάτης

Κωνσταντίνος Γκότσης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Θεόδωρος Γκανάτσος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Χρήστος Μούρτζιος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Σωτήριος Σωτηρούδης

Επιστημονικός Συνεργάτης