Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας: Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διευθυντής: καθηγητής Αλέξανδρος Κλούβας

ΦΕΚ Ίδρυσης: Αριθμός Φύλλου 66/6 Απριλίου 2001

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 996353 , 2310 996376 - Email: clouvas@eng.auth.gr

 • ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  1. Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος
  2. Αλληλεπίδραση ακτινοβολιών με την Υλη
  3. Πυρηνικοί Αντιδραστήρες

  ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • 3 laboratory systems for gamma spectroscopy each one consisting of a high purity germanium detector connected with a multi-channel analyzer (MCA) and a P.C.
  • 2 portable systems for in-situ gamma spectroscopy consisting of a portable high purity germanium detector connected with a portable multi channel analyzer and a portable computer.
  • 2 Portable Systems for radon measurements in air ,water and soil
  • 1 Portable XRF system.
  • 3 Hand held NaI(Tl) gamma spectrometers
  • 1 ionization chamber,
  • 1 Portable air sampling system
  • 2 Thermocameras
  • Many passive radon detectors
  • A network of computers with several PC's
  • Έλεγχος Ραδιενέργειας σε φορτία  scrap
  • Έλεγχος Ραδιενέργειας σε τρόφιμα
  • Μετρήσεις Ραδονίου σε εσωτερικούς  χώρους
  • Μετρήσεις Ραδονίου σε νερό ( γεωτρήσεων, πόσιμου νερού , ιαματικές πηγές )
  • Επιτόπου μετρήσεις γ-φασματοσκοπίας και εκτίμηση  επικινδυνότητας  από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες
  • Δοσιμετρικοί  υπολογιμοί
  • Θερμογραφίες.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αλέξανδρος Κλούβας

ΔΕΠ

Βασίλης Χατζηαθανασίου

ΔΕΠ

Στέλλα Καδή

ΔΕΠ