Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής

Διευθυντής: Αλέξιος Μπένος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942