Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Ανήκει στο Τμήμα

Διευθυντής: Μπουρνάρης Θωμάς

ΦΕΚ Ίδρυσης: 153/21.11.1990/τ.Α'

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998423 - Email: tbournar@agro.auth.gr

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Θωμάς Μπουρνάρης

ΔΕΠ