Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Χημικών Μηχανικών

Διευθυντής: Aγγελική Λεμονίδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 289/29-4-1975

 • Το Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας που θεσμοθετήθηκε το 1975 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1979, ανήκει στον Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου από το 2007 είναι η καθηγήτρια Αγγελική Λεμονίδου. Στον εκπαιδευτικό τομέα το Εργαστήριο  συνεισφέρει στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών με διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με Σχεδιασμό Χημικών (Καταλυτικών) Αντιδραστήρων,  τις Ενεργειακές Πρώτες Υλες και τις διεργασίες μετατροπής τους καθώς και με την παραγωγή Εναλλακτικών Καυσίμων. Επιπλέον το Εργαστήριο συμμετέχει με μία εργαστηριακή άσκηση στο υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα «Εργαστήριο Χημ. Μηχανικής ΙΙ». Στο μεταπτυχιακο κύκλο σπουδών του τμήματος Χημικών Μηχανικών  η κ. Λεμονιδου συνδιδάσκει το μάθημα Χημική και Βιοχημική Κινητική. Στο εργαστήριο εκπονούνται κάθε χρόνο 3-5 διπλωματικές εργασίες ενώ από το 2005 έχουν ολοκληρωθεί 12 διδακτορικές διατριβές και βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες 3.  Η χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων γίνεται κύρια μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 2005 έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί , με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Λεμονίδου, 12 ερευνητικά ανταγωνιστικά έργα με συνολικό προυπολογισμό ~1.8 εκατ ευρώ από εθνικούς (ΓΓΕΤ),  ευρωπαικούς φορείς (FP6, FP7) και διεθνείς φορείς (QNRF, Qatar).  O εξοπλισμός του Εργαστηρίου είναι επαρκής για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων που κατά μεγαλο ποσοστό ειναι πειραματικές.

  • Συσκευές για τη σύνθεση και την θερμική κατεργασία στερεών υλικών ( περιστροφικός εξατμιστής, μύλοι άλεσης, πυριαντήρια, φούρνοι πύρωσης κλπ)
  • Συσκευές για τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υλικών (κόσκινα)
  • Θερμοζυγό
  • Φασματοφωτόμετρο IR με in-situ cell για μετρήσεις σε υψηλή θερμοκρασία και υπό ροή αντιδρώντων
  • Μονάδες εργαστηριακής κλίμακας με αντιδραστήρα σταθεράς και ρευστοστερεάς κλίνης για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς καταλυτικών και ροφητικών των υλικών σε συνθήκες συνεχούς ροής
  • Αντιδραστήρες διαλείποντος έργου για πειράματα σε υψηλή πίεση έως 160 atm
  • Μονάδα συνεχούς ροής εφοδιασμένη με μικροαντιδραστήρα και αναλυτή μαζών για δοκιμασία καταλυτών σε δυναμικές συνθήκες
  • Αναλυτικές συσκευές (Αέριοι Χρωματογράφοι, αναλυτές CO2, CO)
  • Συσκευή μετρησης και προσδιορισμού ιξώδους πετρελαικών κλασμάτων
  • Συσκευή μέτρησης σημείου ανάφλεξης βενζίνης και ντίζελ (ASTM D93)
  • Συσκευή απόσταξης  βενζίνης και ντίζελ (ASTM D86)
  • Συσκευή μέτρησης θερμογόνου δύναμης (ASTM D 4809)
  • Πυκνόμετρα για μέτρηση υγρών καυσίμων
 • Μετρήσεις βασικών ιδιοτήτων υγρών και στερεών καυσίμων με χρήση των παρακάτω συσκευών

  • Συσκευή μετρησης και προσδιορισμού ιξώδους πετρελαικών κλασμάτων
  • Συσκευή μέτρησης σημείου ανάφλεξης βενζίνης και ντίζελ (ASTM D93)
  • Συσκευή απόσταξης  βενζίνης και ντίζελ (ASTM D86)
  • Συσκευή μέτρησης θερμογόνου δύναμης (ASTM D 4809)
  • Πυκνόμετρα για μέτρηση υγρών καυσίμων

  Μετρήσεις μεταβολών βάρους μέσω θερμοπρογραμματισμού με χρήση θερμοζυγού

  Προσδιορισμός ροφητικής ικανότητας στερών υλικών υπό ροή αερίου ρεύματος σε θερμοζυγό και σε συνθήκες συνεχούς ροής με χρήση αντιδραστήρων σταθερής και ρευστοστερεάς κλίνης

  Αξιολόγηση καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας καταλυτικών υλικών σε αντιδράσεις σε αέρια κατάσταση σε αντιδραστήρες σταθερής και ρευστοστερεάς κλίνης

  Προσδιορισμός ιδιοτήτων καταλυτικών υλικών (TPR, TPO, H2-TPD, CO2-TPD, NH3-TPD)