Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Φυσιολογίας - Φαρμακολογίας

Διευθυντής: Ευαγγελία Σπάνδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942