Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων

Διευθυντής: Φώτιος Τοπούζης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942