Εργαστήριο Παιδαγωγικής

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θεολογική - Τμήμα: Θεολογική

Τομέας: Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης

Διευθυντής: Βασιλική Μητροπούλου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1164/14.08.2003 τ.Β΄

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310997075 - Email: mitro@theo.auth.gr

 • Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας

  • Υποστηρίζει σε επίπεδο χώρου και τεχνολογικής υποδομής τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων κορμού και επιλογής τόσο του Τομέα όσο και του Τμήματος γενικότερα.
  • Ειδικότερα υποστηρίζει την διδασκαλία της Πρακτικής  Άσκησης Φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» που εντάσσεται στα μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας.
  • Συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) Άσκηση Διδακτικού Έργου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ
  • Υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα μέσω του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.
  • Υποστηρίζει σε επίπεδο χώρου και τεχνολογικής υποδομής  τις παρουσιάσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών σε φοιτητές.
  • Υποστηρίζει σε επίπεδο χώρου και τεχνολογικής υποδομής τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων,
  • Προσφέρει επιμορφωτικά σεμινάρια και δια βίου προγράμματα που απευθύνονται σε θεολόγους διορισμένους σε σχολεία, αποφοίτους του Τμήματος Θεολογίας, στελέχη Μητροπόλεων και ενοριών, κληρικούς, κατηχητές.
 • Το εργαστήριο διαθέτει:

  • 3 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • 2 βιντεοπροβολείς οροφής
  • 1 φορητό βιντεοπροβολέα
  • 1 σύστημα φορητού διαδραστικού πίνακα
  • 8 σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Η παροχή υπηρεσιών του Εργαστηρίου προς τρίτους (Οργανισμούς, εταιρείες, φορείς κλπ αφορά:

  •  Συνεργασία με σχολεία, καθηγητές επιμορφώσεις θεολόγων σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις (διδακτικά σενάρια, εκπαιδευτικές πρακτικές) και ΤΠΕ , πρόγραμμα mentoring και επιμορφωτικά σεμινάρια θεολόγων και δασκάλων
  • Μητροπόλεις, επιμορφώσεις κληρικών, κατηχητών
  • Συνεργασία με κέντρο διδασκαλίας νοηματικής γλώσσας και σχολεία κωφών για σεμινάρια νοηματικής γλώσσας.
  • Συμμετοχή στο ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια)
  • Συνεργασίες σε project ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Τμήματα Θεολογίας πανεπιστημίων του εξωτερικού
  • Συνεργασίες στα πλαίσια του Εrasmus με πανεπιστήμια της αλλοδαπής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συνδιοργάνωση summer courses.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Βασιλική Μητροπούλου

ΔΕΠ