Εργαστήριο Ορθοδοντικής

Εργαστήριο Ορθοδοντικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Οδοντιατρικής

Τομέας: Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΝΔ 3974/1959 (ΦΕΚ 188/7-9-59 τ.Α΄)