Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας

Τομέας: Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Λίτινας

ΦΕΚ Ίδρυσης: Βασ. Διάτ. Ίδρ. 2/10/1939, ΦΕΚ 422/1939 Τεύχ. Α΄

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310997846 - Email: xgarta@chem.auth.gr

  • Συνθετική Οργανική Χημεία
  • Χημεία Φυσικών Προιόντων- Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων
  • Σύνθεση Ενώσεων με Βιολογικό Ενδιαφέρον-Βιοοργανική Χημεία
  • Κατάλυση με Οργανομεταλλικές Ενώσεις- Φωτοκατάλυση- Οργανοκατάλυση
  • Φασματοσκοπικός Προσδιορισμός Δομής Οργανικών Ενώσεων
  • Φασματογράφος NMR 500 MHz
  • Φασματογράφος LC-MS
  • Αέριος χρωματογράφος, GC.
  • Όργανο HPLC
  • Φασματογράφος NMR 300 MHz
  • Επιστημονικός Φούρνος Μικροκυμάτων
  • Φωτοαντιδραστήες
  • Συσκευή Υδρογόνωσης
  •  Συσκευή Οζονισμού
  • Συλλογή και Αποθήκευση Οργανικών Ενώσεων
  • Φασματοσκοπικός Προσδιορισμός Οργανικών Ενώσεων
  • Σύνθεση κατά παραγγελία Οργανικών Ενώσεων
  • Απομόνωση Φυσικών Προιόντων
  • Έλεγχος Καθαρότητας- Καθαρισμός κατά παραγγελία Οργανικών Ενώσεων

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ιωάννης Γάλλος

ΔΕΠ

Αλέξανδρος Κουμπής

ΔΕΠ

Ελισάβετ Μαλαμίδου-Ξενικάκη

ΔΕΠ

Ιωάννης Λυκάκης

ΔΕΠ

Ευαγγελία Βαρέλλα

ΔΕΠ

Αλέξανδρος Ζωγράφος

ΔΕΠ

Βασιλική Σαρλή

ΔΕΠ

Χρήστος Σταθάκης

ΔΕΠ

Χριστίνα Γαρταγάνη

ΕΤΕΠ